Att arbeta på ett coworking-kontor är en väldigt praktisk lösning för många, och det finns flera goda skäl till det. Till att börja med innebär delade kontorslokaler att man får tillgång till mer utrymmen än vad som hade funnits i en lokal avsedd för ett enda företag. Eftersom det totalt sett är många människor som arbetar i lokalen blir det naturligt att ha tjänster som reception, kafeteria och parkering gemensamt. Ett mindre företag hade kanske inte ens haft dessa tjänster tillgängliga. För ett företag i Stockholm kan coworking spaces vara ett mycket attraktivt sätt att ha kontor.

Få en central adress och bra kommunikationer

Ofta kan det vara både dyrt och svårt att få kontorsplats på en bra adress i en storstad, men coworking spaces finns i regel på attraktiva platser där många människor rör sig. Att finnas nära sina kunder och samarbetspartners skattas ofta högt av företagare, då det gör alla kontakter betydligt enklare. Eftersom coworking-kontoren ligger strategiskt är det också lätt att ta sig till och från arbetsplatsen, vilket många stressade nutidsmänniskor värderar högt.

Tre saker att känna till om coworking spaces

  • Konceptet coworking är relativt nytt och kommer från USA. Det lanserades i mitten på 00-talet, och till en början var det mest tech-bolag som använde coworking. Idag har det spridit sig över hela världen, men det är fortfarande mest inom branscher som teknologi och finans som det har gjort genomslag. Det ökar dock i flera branscher, som t.ex. inom den kreativa sektorn.
  • Fördelarna med coworking är att man kan minska på kostnaderna för kontorslokaler, alternativt få en mycket bättre placering för samma pris. Man får en uppsjö nya kollegor och kontakter på arbetsplatsen, och det sparar dessutom på naturens resurser eftersom fler människor delar på utrymme, el och uppvärmning.
  • Nackdelar som kan uppstå med coworking är att det blir distraherande med ökad mängd människor på kontoret. Manhar inte tillgång till alla lokaler hela tiden utan behöver boka i förväg om man t.ex. ska använda mötesrum eller liknande. Det kan också upplevas förvirrande för besökare när flera bolag delar på en och samma adress.
Coworking spaces för företag i Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *