Att jobba som interim CTO

Interim CTO kan vara ett påfrestande arbete. Det gäller att man kliva in i nya projekt och anpassa sig till befintliga rutiner – men samtidigt sätta sin egen prägel på hur arbetet utförs.

Vissa menar att det är som att plugga – du blir aldrig fullärd

Interimsbyrån Brightmill har publicerat en intervju med en av deras konsulter, Håkan, på sin hemsida. Enligt honom är det lite som att plugga att vara interim CTO – man blir aldrig helt klar i sitt lärande. I intervjun tar man upp att många skulle tro att den viktigaste egenskapen hos en CTO är att hänga med på den tekniska utvecklingen.

Med tanke på alla innovationer är det här dock inte det lättaste att göra. Håkan menar att man bör hitta fokusområden och avgränsa sig – och inse att man inte kan vara den bästa på allting som sker inom tekniken.

Insikt i agila arbetsmetoder

Något annat som Håkan menar är viktigt är att ha god förståelse för agila arbetsmetoder. Man behöver vara beredd på att saker och ting förändras med kort varsel, och man har därför stor nytta av att vara snabb på fötterna. Han förespråkar också agila arbetsmetoder med andra fördelar i åtanke – till exempel att det generellt servar bolagen på ett mer effektivt vis.

Samtidigt påpekar han att många använder sig av termen agila arbetsmetoder utan att egentligen ha förståelse för hur det bör implementeras i praktiken. Att implementera kan faktiskt vara ett väldigt omfattande projekt, berättar han.

Viktigt med förmåga att ta folk som interim CTO

Att kunna hantera människor är en förutsättning för att ha en god karriär som interim CTO. Med god kommunikation mellan medarbetare och olika avdelningar får man en bättre förståelse för hur en organisation är uppbyggd, vilket i sin tur är en förutsättning för att skapa en gemensam förståelse över vad man det är man bygger tillsammans.

Samtidigt säger Håkan att man måste vara lyhörd och anpassningsbar – men fortsatt med modet att ta ledningen. Att ta lärdom av andra gör det lättare att utföra jobbet som interim CTO, något som i sin tur gynnar hela organisationen.

Förmågan att hantera folk är generellt en viktig egenskap för en ledare, oavsett organisation. För en interim CTO är det kanske ännu viktigare i praktiken, eftersom man träffar särskilt många nya människor – och ska lära känna dem man arbetar med.

Några av Håkans insikter:

 • Viktigt med people skills
 • Man blir aldrig fullärd
 • Man kan inte vara bäst på allt.

Låna till företag: Så fungerar det

Låna till företag: Så fungerar det

Att du är i behov av att låna pengar till företag kan ha olika bakomliggande anledningar. Dessa kan också skilja sig åt beroende på i vilket stadie som företaget befinner sig i. Om det till exempel är ett nystartat företag kan behovet vara att öka likviditeten medan det i ett äldre företag kan vara ett behov av att nyanställa eller göra en större investering. Men för att låna till företag är det några saker du behöver tänka på.

Genom att använda dig av en jämförelsetjänst för företagslån kan du både spara tid och ha möjlighet till bättre villkor. Du kan även finna det lån som passar just dig och ditt företag. Innan du faktiskt ansöker om lånet bör du ha koll på vad lånet ska avse, vilken lånesumma du är i behov av och vilken återbetalningstid du har tänkt. Detta så att du inte riskerar att inte kunna betala tillbaka lånet.

Det är också av vikt att undersöka vilka kostnader som ska betalas i och med lånet – är det till exempel fast ränta, dyr uppläggningsavgift eller hög ränta? Vanligtvis sätts räntan individuellt och beror på företagets kreditvärdighet och ekonomiska förutsättningar för att kunna återbetala lånet.

Krav för att låna till företag

Långivare ställer olika krav på dig och ditt företag för att de ska kunna låna ut pengar. De mest förekommande kraven specificeras nedan:

 • Krav på säkerhet: kan till exempel vara personlig borgen eller företagets tillgångar
 • Krav på en sund affärsplan
 • Krav på en realistisk budget och prognos för framtida resultat
 • Krav på bokslut och balansräkning om du har ett etablerat företag
 • Krav på kreditupplysning (enligt lag). Generellt kan man säga att personliga betalningsanmärkningar, om företagets har en oförmåga att betala fakturor i tid och liknande faktorer har en negativ inverkan på att få låna till företag

De flesta långivare har som sagt grundkrav som du och företaget behöver uppfylla för att kunna låna pengar, oavsett anledning till lånet. Det är dock i stort sett alltid både kostnadsfritt och icke bindande att jämföra och ansöka om ett företagslån. Många långivare kan också erbjuda rådgivning och göra upp en individuell planering som passar just ditt företag bäst utifrån era förutsättningar och behov.

Så skyddar kamerabevakning personal och egendom

Så skyddar kamerabevakning personal och egendom

Kamerabevakning används av allt från mindre butiker till stora industrier. Målet är alltid att skapa en större säkerhet på arbetsplatsen. Däremot varierar det vilken inriktning på säkerhet som efterfrågas. Det finns nämligen flera olika säkerhetsaspekter med kamerabevakning.

Ett av Sveriges största larmbolag listar följande fördelar:

Motverkar svinn

Alla företag har ett visst svinn. Däremot varierar kraftigt mellan olika företag och branscher. Enligt statistik försvann exempelvis 12 miljarder i svinn inom detaljhandeln under 2016. Det finns alltså mycket stora summor att spara på att pressa ner svinnet. Av denna summa beräknas ca 2 miljarder vara så kallat internt svinn – dvs. det är anställda eller ägare av företaget som legat bakom förlusten.

Med kamerabevakning kan svinnet minska. Främst handlar det alltså om externt svinn men bevakning kommer självklart även påverka det interna svinnet.

Enkelt spårbart via ny teknik

Om något har försvunnit – hur kan detta då spåras? Behöver någon person sitta och gå igenom allt material som samlats in via den kamerabevakning som sker? Nej, nu för tiden används smarta digitala lösningar hos de mer avancerade systemen.

Det går att markera ett objekt på filmen varpå datorn sedan söker upp nästa sekvens där detta objekt inte längre ligger på exakt samma position. Det blir därmed extremt lätt att söka upp det tillfälle då en stöld har uppstått.

Kamerabevakning för att förhindra inbrott

Det finns flera studier som påvisar att risken för inbrott och skadegörelse minskar med kamerabevakning. Detta utifrån att de som utför dessa brott inser att larmbolaget kommer agera när larmet går samt att de lättare kan identifieras och fällas. Men statistiken visar även att det är skillnad mellan olika brott. Vissa påverkas kraftigt av bevakning – andra inte.

BRÅ har genomfört en stor studie som påvisar att kamerabevakning ger allra störst positiv påverkan vid:

 • Brott mot fordon
 • Egendomsbrott
 • Narkotikabrott

Detta kan eventuellt bero på att det är relativt lätt att byta plats för brottet. De som vill stjäla en bil går till annan parkering och liknande resonemang kan nämnas om egendomsbrott. De som köper/säljer narkotika kan även de lätt byta plats.

BRÅ påpekar att sämre resultat ges vid:

 • Våldsbrott
 • Ordningsstörande brott

Detta är brott som mycket ofta kan kopplas till alkohol och droger. Eventuellt är det även orsaken till att personerna inte påverkas att vara försiktigare på grund av att det finns kamerabevakning i närheten.

RECO kan rekommendera rätt flyttfirma

Att boka en flyttfirma vid flytten har sedan något år blivit betydligt vanligare. Orsaken är främst att de tjänster dessa företag erbjuder nu omfattas av rutavdraget. På detta sätt blir kostnaden 50 % lägre. Men vilken flyttfirma ska väljas? En väg till rätt val är att kontrollera vilka som rekommenderas på RECO.

Rekommenderat företag – Stark fördel

RECO ger årligen ut omdömet ”Rekommenderat företag” till några av de företag som är anslutna till deras tjänst. För att få detta omdöme krävs att företaget har fått ett högt genomsnittligt omdöme i de lämnade recensionerna samt att de mottagit en viss mängd omdömen varje år. Därmed kan inte ett företag med enbart 5 recensioner bli ”Rekommenderat Företag”.

De som får denna utmärkelse kan därmed använda det som konkurrensfördel och nämna detta på sin hemsida. De som besöker sidan kan se att denna flyttfirma inte bara verksam under många år utan även fått mycket goda omdömen. Det finns exempelvis en flyttfirma i sydvästra Sverige som blivit ”Rekommenderat Företag” under 6 år i rad.

Ge feedback till din flyttfirma – utan motkrav

Flera flyttfirmor köper tjänsten från RECO att automatisk inhämtning av omdömen sker. En kund kan exempelvis få ett mail som tackar för att företaget anlitats och önskemål om att omdöme ska lämnas. Det är däremot helt frivilligt att ge omdöme. Det är även möjligt att lämna in omdöme även om man inte varit kund. Det kan vara bemötande eller andra saker som påverkar en person att vilja skriva sin åsikt.

Hitta rätt via RECO

 • Gå till Reco.se
 • Fyll i ”Flyttfirma” i första sökfältet
 • Skriv i andra sökfältet i vilken stad som hjälpen önskas
 • Klicka på Sök

Sker en sökning efter företag i Borås kommer därmed ca 12 företag listas av söktjänsten. Bland dessa kommer ”Rekommenderade företag” att presenteras högst upp. Detta eftersom de har så gott omdöme att tjänsten anser att dessa bör premieras. Varje företag presenteras även med ett sammanlagt betyg mellan 1 – 5 vilket alltså är ett genomsnittligt betyg på de omdömen som kunder har gett. Bakom varje betyg visas även hur många recensioner som finns. Är det exempelvis över 1000 recensioner och ett betyg på 4 – 5 är det därmed ett mycket trovärdigt företag. På detta sätt kan RECO användas både av personer som söker hjälp och de som erbjuder hjälp vid flytt.

En etablerad och känd flyttfirma är https://www.kvalitetsflytt.se/.

Innan catering i Stockholm bokas bör du…

Bokar du ”första bästa” restaurang för catering i Stockholm kan det bli ett lysande resultat – eller extremt dåligt. Det finns flera vägar att kontrollera ett företags seriositet och rykte. Det handlar i korthet om att minska risken för att oseriösa företag anlitas.

 • Gör en enkel bakgrundskontroll
 • Hör med vänner
 • Sök efter referenser

Googla efter negativa resultat

Börja med Googla restaurangens namn och scrolla ner en bit bland sökresultaten. Först brukar alltid företaget komma men därefter kan det dyka upp blogposter eller foruminlägg som varnar för specifika bolag. Chansen att en restaurang i Stockholm finns nämnd med negativa kommentarer är liten – men om de gör det kanske det är värt att se efter andra alternativ.

Referenser på catering i Stockholm

Referenser kan sökas på flera olika nivåer. Bara genom att lägga ut en fråga på Facebook om det är någon som har goda erfarenheter av restaurang med catering i Stockholm kan en hel del tips komma in. Det kan både vara positiva och negativa erfarenheter som människor delar med sig av. Även på företagens egna hemsidor brukar referenser finnas. Visserligen visar företag generellt enbart positiva omdömen men det kan ändå visa inom vilket kundsegment de är aktiva och kanske finns där även något företag eller privatperson som du känner. Tredje referensvägen är via Trustpilot där ett flertal restauranger finns med – men inte alla. Det beror framförallt på om de har samarbete med Trustpilot eller inte.

Svarta Listan – ovanligt inom catering

Önskas ytterligare bakgrundskontroll kan en kontroll ske på ”Svarta Listan”. En lista som sammanställs av Råd & Rön över de företag väljer att inte följa rekommendationer som ARN ger vid en tvist. De två kategorier som är överrepresenterade på dessa listor är bilbolag och resebolag. Det är sällan som det blir en så stor tvist kring catering att kunden går till ARN- men det kan förekomma. Skulle restaurangen finnas med på denna lista kan stark rekommendation ges att annan restaurang anlitas.

Glöm inte att jämföra priser

De absolut flesta restauranger i Stockholm är seriösa och håller mycket hög kvalité. Dessutom är de flexibla i utbud och service. Fråga om prisnivåer hos flera restauranger och jämför! Det finns pengar att spara oavsett om det är en enkel smörgåstårta med skinka och ost eller en festmeny för bröllopsfesten som ska beställas.

Komplettera larmsystemet med en övervakningskamera

Komplettera larmsystemet med en övervakningskamera

En övervakningskamera gör din översikt över hemmet betydligt bättre. De kan monteras såväl inomhus som utomhus och kan vara uppkopplade till larmcentral. Med hjälp av en app kan du övervaka hemmet personligen, även när du inte är där.

Det finns många fördelar med att komplettera hemlarmet med en övervakningskamera. Till exempel:

 • Videobevis ökar chansen för att gärningsmannen tas fast och ger polisen en god grund att stå på i en utredning.
 • Blotta åsynen av en kamera minskar risken för att en ovälkommen gäst skulle bjuda in sig själv.
 • Du kan personligen övervaka hemmet i realtid med hjälp av en app som laddas ned till din smartphone.
 • Om det är uppkopplat till en larmcentral, kan operatörer snabbare vidta effektiva åtgärder.

Inomhuskamera, utomhuskamera eller båda och?

Det finns givetvis fördelar med båda typerna. Många hävdar att en utomhuskamera är effektivt i avskräckande syfte. En inbrottstjuv som ser kameran är mer sannolik att välja ett annat hus än just ditt. Samtidigt, för att en komplett översikt av hemmet ska ges, krävs ofta flera utomhuskameror tillsammans med inomhuskameror. Frågan är hur god översikt du behöver och hur mycket pengar du är beredd att lägga.

Övervakningskamera kopplad till larmcentral

En övervakningskamera som är kopplad till en larmcentral gör att du kan få hjälp på en gång. Det finns en del modeller på marknaden som visserligen gör att du kan övervaka hemmet i realtid, men som inte är uppkopplade till larmcentral. Förvisso är koppling till larmcentral en faktor i prissättningen, så det handlar om hur mycket pengar du vill lägga. Klart är att du kan få snabbare och mer effektiv hjälp när en larmcentral kan reagera med adekvata åtgärder på ett larm.

Lagar och regler

Vilka lagar och regler gäller egentligen vid användning av övervakningskamera? Något som man behöver ta hänsyn till är GDPR, som till exempel säger att kameran inte får filma en plats dit allmänheten har tillträde. Således kan du inte filma gatan utanför ditt hus, eller så att den ser grannes tomt.

Lagen säger också att övervakning måste ske i egenskap av dig som privatperson. Materialet får alltså inte användas i till exempel ett företag eller en förening där du är medlem. Ytterligare något att tänka på är att bevakningen måste ha ett samband med ditt hushåll.

Teamaktivitet Stockholm

Teamaktivitet Stockholm

Att hitta på olika aktiviteter tillsammans, om det så är med kompisgänget eller med kollegerna, kan snabbt öka sammanhållningen i gruppen och leda till en bättre stämning. När man trivs bättre med sina kolleger så gör det att man trivs bättre på jobbet, vilket i sin tur leder till att man presterar bättre när det kommer till ens arbetsuppgifter. Idag finns det mängder med olika teamaktiviteter i Stockholm att välja mellan, vilka är olika lämpade för exempelvis olika stora grupper, olika väder och olika sinnesstämningar. Några exempel på teamaktiviteter i Stockholm som man kan hitta på är:

 • Besöka en vinkällare
 • Köra go-cart på vatten
 • Paintball
 • Klättra
 • Spela boule
 • Ta en båttur i Stockholms skärgård
 • Escape room
 • Takvandring
 • Fångarna på fortet
 • Bubbleball
 • Polkagristillverkning
 • Segway
 • Vikingamiddag

En stad med obegränsade möjligheter

Oavsett om man bor i Stockholm eller inte, eller om det är där som ens arbete ligger eller ej, så är det en bra plats för att göra olika aktiviteter på. Det är en stor stad med en mängd olika sorters miljöer som erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter. Skärgården erbjuder till exempel otaliga öar att upptäcka, till exempel i kombination med en båttur, tre-rätters middag, bastubad och övernattning. De olika öarna ligger olika bort från Stockholm centrum, och kan nås med antingen båt eller buss och bil. Om man inte vill stiga i land på en särskild ö så kan man alltid hyra en båt som tar en runt skärgården under en kväll, till exempel i kombination med livemusik ombord på båten. Om man istället vill göra någonting inne i Stockholm centrum så finns det teamaktiviteter så som restaurangbesök där man får möjligheten att själv prova på att laga maten, samt olika temamiddagar och vinprovningar. Gamla Stan är känt för sina mysiga gränder, vilka utgör den perfekta miljön för exempelvis spökvandringar och skattjakter.

En dag att minnas med teamaktivitet i Stockholm

Utbudet av teamaktiviteter i Stockholm innebär att det finns något för alla. Oavsett hur man komponerar ihop dagen för events så som teambuilding, möhippor, återföreningar eller födelsedagar så kommer det att bli en dag som alla minns med glädje. Om man är ute efter en populär aktivitet så kan det vara en god idé att boka den i god tid, så att man är säker på att ens datum är ledigt och att det finns plats för alla deltagare.

Enkel orderhantering hos Lastbilsstation via WooCommerce

Lastbilsstation är ”din logistikpartner” i Norrland. Företaget utför styckegodstransporter och anlitas av både små och stora företag. De företag som anlitar detta logistikföretag, och har WooCommerce, kan underlätta orderhanteringen via ett unikt plugin från Unifaun.

Så sker kopplingen WooCommerce till Lastbilsstation

Med en orderkoppling WooCommerce och Lastbilsstation skickas all relevant information direkt från webbplatsen till Unifauns logistiksystem. En tjänst som framförallt har sin fördel i enklare och säkrare hantering av denna information.

Att ladda upp samt installera det plugin som skapar automatiskt orderkoppling är enkelt.

 • Logga in på WP. Sker enklast via dindomän.se/wp-admin
 • Gå till Plugin
 • Klicka på Lägg Till
 • Sök ”Woo Pacsoft Unifaun”
 • Ladda hem och installera

Nu är det installerat och klart. Däremot finns ingen koppling mellan logistikordrarna och Unifaun (där Lastbilsstation är inkopplad). Detta sker på följande sätt:

 • Aktivera orderkoppling
  Orderkoppling är en tilläggstjänst hos Unifaun. Företaget måste alltså först ha ett konto hos dem varpå denna tjänst kan aktiveras. När tillägget är aktiverat ges tillgång till en API-nyckel som anges i pluginet till WooCommerce.

 • Automatisk överföring
  Nu går det att välja mellan manuell eller automatisk överföring av logistikordrar mellan WooCommerce och Lastbilsstation. Oavsett så är det informationen som kunden anger på hemsidan som överförs till systemet vilket gör att färdiga logistikordrar är klara att användas.

 • Utskrift
  Det enda som kvarstår nu är att logga in och skriva ut de ordrar som finns tillgängliga.

Godkänt av WordPress.org
Det plugin som används för denna orderkoppling är godkänt av WordPress.org. Det innebär att det är kompatibelt med gällande version av WP samt kan laddas hem via deras egen katalog.

Fördelar med automatisk överföring

 • Automatik sparar tid
  Den största fördelen med överföring av denna information är det sparar administrativ tid. Den information som kunden anger förs över automatiskt och skapar underlag för de logistikordrar som används mot Lastbilsstation. Därmed behöver bara de som driver E-handeln skriva ut ordrarna inför att paketen ska skickas iväg. Kostnaden för denna orderkoppling är 2500 kr som engångsavgift samt 2000 kr per år. Det krävs därmed att enbart ett par timmar sparas i administrativ tid för att det ska bli lönsamt.

 • Minskar risken för manuella fel
  Eftersom det är exakt vad kunden anger på hemsidan som direkt hamnar på logistikordrarna minimeras risken för att adress eller andra uppgifter ändras vid överföring till andra system.

Boka plats på öppen HLR utbildning i Stockholm

Boka plats på öppen HLR utbildning i Stockholm

Ett flertal utbildningsföretag i Stockholm erbjuder HLR utbildning på ”drop-in”. En utbildning som vänder sig till privatpersoner och mindre företag som inte kan skapa en egen grupp på 8 – 10 personer. Hur hittas utbildningarna, vad kostar de och hur lång tid tar de?

Vad är öppen utbildning?

När ett företag vill utbilda sin personal bokas en separat utbildning för just dem. Det är i detta fall vanligt att utbildningsföretaget åker ut till företagets lokaler för att där genomföra allt. För att det ska vara ekonomiskt möjligt krävs det att företaget minst har 10 – 12 personer som ska utbildas vid samma tillfälle.

Mindre företag, och privatpersoner, kan istället välja att utbilda sig på öppen HLR utbildning. Med andra ord ett tillfälle då vem som helst kan boka sin plats.

 • Finns över hela Stockholm
 • Finns inom de flesta utbildningar
 • För mindre företag och privatpersoner

Hur lång tid tar utbildningen?

Det vanligaste är att en HLR utbildning eller L-ABC tar ca 3 timmar. Det innefattar då först en teoretisk genomgång och sedan praktiska övningar. Oavsett vilken utbildning som väljs finns alltid material på plats.

En del erbjuder kombinationer då både HLR och L-ABC kombineras under en dag. Det kan låta smidigt att lära sig det ena på förmiddagen och det andra på eftermiddagen. Men det krävs även att man orkar ha fokus så länge. I annat fall är det bättre att dela upp det på två separata utbildningstillfällen.

Exempel på drop in HLR utbildning i Stockholm

Följande två utbildningar är tagna från ett företag i Stockholm som erbjuder utbildningar i L-ABC, HLR samt andra livräddande åtgärder. Det är enbart ett exempel som visar på innehåll, pris och tid.

 • Barn-HLR

Kursen genomförs med maximalt 16 deltagare per tillfälle för att alla deltagare ska få tillräckligt med tid att få hjälp av de instruktörer som genomför utbildningen. Den är tre timmar lång och vänder sig till personer som jobbar med barn eller exempelvis är engagerade i idrottsföreningar med barnverksamhet. Prisexempel: 700 kr inklusive moms per person

 • HLR-Förskola

Utbildningen vänder sig de som arbetar i förskola dvs. arbetar med spädbarn och barn. I denna grupp får det maximalt vara 10 personer samtidigt och priset är 675 kr per person.

Exempel på ritningar inom konstruktionsritningar

Exempel på ritningar inom konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är ett samlingsnamn (även kallad K-ritningar) som innefattar en rad detaljritningar som används vid nybyggnation eller tillbyggnation. Fyra av de ritningar som hittas inom konstruktionsritningar är Grundplan, Armereringsritningar, Takritningar och Elevationsritning.

Grundplan

Grundplan är en ritning som visar hur grundplattan på byggnaden är konstruerad. Detsamma gäller grundbalkar och eventuell armering. Det är därmed en detaljerad ritning över den grund som fastigheten ska stå på.

Takritningar

Takritningar (takplan) visar exempelvis bärande väggar, avväxlingar samt takbalkar.

Armeringsritningar

Armeringsritningar används på konstruktionsritningar för att visa armeringsstänger, dess typbeteckning samt måtten på dessa. Ritningen innefattar antalet armeringsstänger, dimensionen och hur de ska användas vid konstruktionen. Därmed påvisar dessa vilken hållfasthet som fastigheten förväntas få.

Vilken slags stänger som kommer att användas framgår på konstruktionsritning genom förbestämda symboler. Det finns exempelvis olika symboler för överkantsarmering samt underkantsarmering.

Källa: Byggipedia

Andra ritningar

 • Väggelevationer
 • K-sektioner
 • 3D-vyer över stommen
 • Bjälklagsplan

Vilka ritningar måste vara med?

Söker du bygglov själv är bästa alternativet att kontakta kommunen och fråga vilka ritningar som behöver lämnas in. Många tar däremot hjälp av ett företag som är väl insatta i byggnadstekniska frågor. De kan därmed hjälpa till med ritningar och även hela bygglovsprocessen.

Varför använda konstruktionsritningar?

 1. Ibland krav inför bygglov

Vilka ritningar som behövs vid bygglovsansökan avgörs främst av byggnationens omfattning. Vid större projekt krävs generellt konstruktionsritningar för att handläggarna tydligt ska få en bild av vad som ska byggas och om detta uppfyller gällande byggnadstekniska lagar. Ska däremot en altan byggas brukar det räckas med enklare fasadritningar.

 1. Inför offert på byggprojektet

I det fall en byggnadstekniker har skapat konstruktionsritningar blir det extremt mycket lättare att jämföra offerter från flera olika byggföretag. Byggföretagen får ta del av ritningarna och ser därmed exakt vad som ska byggas, hur mycket material som kommer att behövas och konstruktionen. Därmed kan det enklare ge en exakt offert på arbetet.

 1. För att spara pengar på större projekt

När konstruktionsritningar skapas beräknas först hur stor påfrestning de olika delar av byggnationen kommer utsättas för. Därefter anpassas dimensionerna på allt från regler och armering till skruvar och beslag efter detta. På detta sätt används passande dimensioner istället för att under- eller överdimension ska uppstå. Vid underdimension kan en säkerhetsrisk uppstå och vid för stora dimensioner betalas mer för materialet än vad som är nödvändigt.