När det kommer till genomförandet av ett stambyte brukar man säga att det tar ungefär två tre månader att utföra denna åtgärd i en fastighet. Men så behöver faktiskt inte alltid vara fallet – ibland är det fullt möjligt att utföra detta arbete mer skyndsamt. Det finns faktiskt exempel på hantverkare som har lyckats byta stammarna i en fastighet på traditionellt vis på blott ett par veckor.

Men hur är detta egentligen möjligt? Hur kan de göra arbetet så pass fort? Läs vidare så berättar vi!

Så kan ett stambyte i vissa extremfall utföras på bara ett par veckor

För att ett stambyte ska kunna göras på så kort tid som ett par veckor behöver flera förutsättningar finnas på plats:

  • Inga kvarboende under projektets gång. De boende i fastigheten måste evakueras under de veckor som arbetet pågår – inga kvarboende kan finnas i byggnaden.
  • En mindre fastighet med ett fåtal lägenheter. Fastigheten bör dessutom vara lite mindre i storleken och inte innehålla alltför många lägenheter.
  • Arbete i två skift under stor del av dygnet. Arbetet bör utföras i två skift så att hantverkarna arbetar från tidigt på morgonen till sent på kvällen.
  • Noga planering av projektet. En annan förutsättning som måste finnas för att bytet av stammarna ska kunna ske i rekordfart är att planeringen är mycket god. Arbetet behöver vara väl planerat från början till slut och genomföras mer eller mindre till punkt och pricka enligt planen.

Först om dessa förutsättningar finns på plats är det alltså möjligt att genomföra arbetet så pass skyndsamt. Helst bör fastigheten inte ha mer än omkring 10 lägenheter eller så. Om den hyser fler än 30 lägenheter kommer det bli väldigt svårt att utföra ett stambyte på bara några veckor. Detta skulle nämligen kräva en väldigt stor mängd hantverkare som samtidigt arbetar i huset.

I normalfallet tar arbetet snarare två till tre månader att utföra

Traditionellt sett brukar det ta ungefär två-tre månader att byta stammarna i en fastighet. Så vida ett visst projekt inte rör sig om ett extremfall är det snarare i denna häraden som man får lägga planeringen när tidplanen för åtgärden tas fram. Allt annat vore nämligen orealistiskt och i praktiken ogenomförbart.

Ett stambyte behöver inte ta tre månader alla gånger