Hur fungerar infrarött ljus för bastu?
Vid installation sätts paneler upp på väggarna som skapar infrarött ljus. I kontakt med levande material skapas värme. På detta sätt upplevs en starkare värme än temperaturen i luften. Med infrarött ljus för bastu blir luften ca 50 – 60 grader även om det, som nämnts, upplevs varmare.

Är det farligt med infraröd bastu?
Nej, infrarött ljus är inte farligt. Det har under lång tid används till exempelvis vid uppvärmning på altaner och verandor. Det har även används i vissa medicinska syften.

Kan infraröda paneler installeras i en vanlig bastu?
Ja, på detta sätt kan man själv välja om vanligt bastubad eller infraröd bastu ska användas. Många väljer att installera infrarött ljus för bastu i en redan befintlig bastu. Därefter tar man bort det gamla aggregatet och får en enklare funktion och behagligare värme.

Vad gör att värmen blir ”jämnare”?
Värmen skapas och fördelas i bastun på två helt olika sätt. Med ett aggregat skapas värmen i aggregatet och sprids därifrån i rummet. Varm luft stiger vilket innebär att det är varmare högst upp och kyligare längre ner. Infrarött ljus skapar värme direkt på huden, eller annat levande material. Med paneler runt om på väggarna kommer därmed samma värme upplevas var än i bastun som personen sitter. Det blir därmed en jämnare värme.

Vilken bastu går snabbast att värma upp?
Önskas en bastu som ska kunna värmas upp snabbt är valet enkelt. Ett aggregat tar 20 – 30 minuter (beroende på dess effekt) medan infrarött ljus för bastu tar två-tre minuter. Det handlar bara om att strålningen ska komma upp i full effekt och att personerna ska ”värmas upp”.

Måste de installeras i ett våtrum?
Nej, en av de stora fördelarna är att infrarött ljus kan användas i vilket rum som helst. Enklare, och mindre, paneler används exempelvis på uteserveringar och verandor för att snabbt skapa en behaglig temperatur.

Vad kostar installation av infrabastu?
Kostnaden för att installera paneler beror främst på hur många paneler som behövs, dvs hur stor bastu som används. Dessutom hur den är byggd. Med raka väggar och plana ytor blir det lättar att få strålningen att täcka hela utrymmet. I annat fall behövs kompletterande plattor för att alla mindre vinklar ska täckas.

Frågor kring infrarött ljus i bastun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *