Exempel på ritningar inom konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är ett samlingsnamn (även kallad K-ritningar) som innefattar en rad detaljritningar som används vid nybyggnation eller tillbyggnation. Fyra av de ritningar som hittas inom konstruktionsritningar är Grundplan, Armereringsritningar, Takritningar och Elevationsritning.

Grundplan

Grundplan är en ritning som visar hur grundplattan på byggnaden är konstruerad. Detsamma gäller grundbalkar och eventuell armering. Det är därmed en detaljerad ritning över den grund som fastigheten ska stå på.

Takritningar

Takritningar (takplan) visar exempelvis bärande väggar, avväxlingar samt takbalkar.

Armeringsritningar

Armeringsritningar används på konstruktionsritningar för att visa armeringsstänger, dess typbeteckning samt måtten på dessa. Ritningen innefattar antalet armeringsstänger, dimensionen och hur de ska användas vid konstruktionen. Därmed påvisar dessa vilken hållfasthet som fastigheten förväntas få.

Vilken slags stänger som kommer att användas framgår på konstruktionsritning genom förbestämda symboler. Det finns exempelvis olika symboler för överkantsarmering samt underkantsarmering.

Källa: Byggipedia

Andra ritningar

  • Väggelevationer
  • K-sektioner
  • 3D-vyer över stommen
  • Bjälklagsplan

Vilka ritningar måste vara med?

Söker du bygglov själv är bästa alternativet att kontakta kommunen och fråga vilka ritningar som behöver lämnas in. Många tar däremot hjälp av ett företag som är väl insatta i byggnadstekniska frågor. De kan därmed hjälpa till med ritningar och även hela bygglovsprocessen.

Varför använda konstruktionsritningar?

  1. Ibland krav inför bygglov

Vilka ritningar som behövs vid bygglovsansökan avgörs främst av byggnationens omfattning. Vid större projekt krävs generellt konstruktionsritningar för att handläggarna tydligt ska få en bild av vad som ska byggas och om detta uppfyller gällande byggnadstekniska lagar. Ska däremot en altan byggas brukar det räckas med enklare fasadritningar.

  1. Inför offert på byggprojektet

I det fall en byggnadstekniker har skapat konstruktionsritningar blir det extremt mycket lättare att jämföra offerter från flera olika byggföretag. Byggföretagen får ta del av ritningarna och ser därmed exakt vad som ska byggas, hur mycket material som kommer att behövas och konstruktionen. Därmed kan det enklare ge en exakt offert på arbetet.

  1. För att spara pengar på större projekt

När konstruktionsritningar skapas beräknas först hur stor påfrestning de olika delar av byggnationen kommer utsättas för. Därefter anpassas dimensionerna på allt från regler och armering till skruvar och beslag efter detta. På detta sätt används passande dimensioner istället för att under- eller överdimension ska uppstå. Vid underdimension kan en säkerhetsrisk uppstå och vid för stora dimensioner betalas mer för materialet än vad som är nödvändigt.

Exempel på ritningar inom konstruktionsritningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *