Certifieringar och tillstånd av larm: Vad ska du tänka på?

Det är extremt lätt att hitta laglydiga larmleverantörer med rätt kunskaper kring hemlarm. Men det krävs mer jobb att hitta den som är rätt för dig, som exempelvis inte låser in dig i ofördelaktiga avtal och skapar onödigt höga kostnader. Intresset för larm ökar snabbt och stadigt i Sverige. Det är till största delen bra för dig som konsument eftersom ökad konkurrens tvingar leverantörerna att bli vassare i sina erbjudanden. Men det innebär också att det förekommer aktörer som snarast kan betraktas som lycksökare och som inte alltid håller vad de lovar mot dig som kund. Dem vill du förstås undvika. Det vill också branschen att du ska göra och även polisen eftersom det här i hög grad handlar om skydd mot brott. Därför finns det dels krav som larminstallatörer måste uppfylla för att få starta och driva en verksamhet, dels en mängd certifieringar som bland annat försäkringsbolag kräver ska finnas för att de ska betrakta en larmanläggning som godkänd. I den här texten berättar vi mer om certifieringar och tillstånd av larm.

Polistillstånd vs andra certifikat

Vad innebär då de här olika kraven från samhället och andra aktörer? Det är faktiskt inte så svårt att få ett polistillstånd. Det handlar faktiskt bara om några grundläggande krav på larmcentralen kring laglydighet: Man får inte vara kriminellt belastad. Dessutom ska man kunna intyga att man har rätt kunskaper för att driva ett larmföretag. För att få tillstånd krävs också att personen som söker tillstånd tidigare inte har drivit bolag i konkurs. Däremot ställs inga krav på bolagets finanser. Med andra ord säger polistillståndet egentligen inte mycket om hur bra leverantören är.

På grund av att polistillståndet är så lätt att få och inte säger mycket om larmet och leverantören finns det olika certifikat som säger mycket mer om larmet. Det är Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) som utfärdar normerna som ligger till grund för de certifikat som larmföretag och personer som arbetar som larminstallatörer kan erhålla. I grunden handlar det om EU-gemensamma normer med svenska anpassningar. De normer de sätter upp täcker hela kedjan, från själva larmutrustningen till larmcentralen som tar emot larm. När det gäller larminstallatörer handlar det dels om kunskaper hos enskilda personer som ska utföra installationer, dels om hur företag arbetar med kvalitet och hantering av information. En larminstallatör som är certifierad enligt de normer som EU och SSF har satt upp måste till att börja med använda utrustning och material som är, certifierade. Dessutom måste deras installatörer vara certifierade.

Läs mer om säkerhetstips och hur ett hemlarm kan skydda din villa eller lägenhet mot inbrott.

Certifieringar och tillstånd av larm: Vad ska du tänka på?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *