Arboristens kunskap och syfte

En arborist (från latinets ”arbor” som betyder träd) jobbar med allt som har med träd att göra, de är helt enkelt experter på träd. Ibland kallas arborister också för trädvårdare. I Stockholm finns det ett stort utbud av arborister som gör allt från trädfällning och sektionsfällning till stubbfräsning och som även forslar bort de träd som har blivit fällda.

Hur jobbar en arborist i Stockholm? 

En arborists uppgift är att försäkra sig om att träden är säkra och friska. De får inte utgöra en säkerhetsrisk vilket kan vara fallet om trädet inte står stadigt i jorden och håller på och faller ned. Ett nedfallet träd kan skada både människor och egendom så man ska alltid fälla ett träd som håller på att ramla. En arborist i Stockholm ska också vårda och beskära träden och se till att träden är vackra att se på. De utför även kronrensningar, det innebär att man beskär trädets grenar för att bli av med skadade och sjuka grenar. Ibland vill kunden att trädet beskärs för att man ska få in mer sol i trädgården. I vissa fall behöver arboristen klättra upp i ett träd för att kunna studera om det finns röta i stammen eller grenarna.

Trädkonsulter 

Det tar flera år att utbilda sig till arborist i Stockholm. Efter avklarad utbildning så kan man utföra så kallade konsultuppdrag där man ger råd om hur träd ska skötas på bästa sätt. Det kan handla om vilken typ av gödsel som ett visst träd behöver eller vilken sorts träd som lämpar sig bäst i just din trädgård. I Stockholm trivs inte samma typ av träd som till exempel längre söder ut. En arborist kan också ge utbildningar i hur man bekämpar skadedjur och trädsjukdomar. Om du skulle råka ut för ett sjukt träd så kan en arborist sätta upp en vårdplan för att få ditt träd att må bättre.

När bör jag kontakta en arborist? 

Det finns vissa varningstecken som man alltid bör hålla utkik efter om man har träd i sin trädgård. Om ett träd tappar ovanligt mycket grenar eller har en massa döda grenar så bör du kontakta en arborist. Har du råkat ut för en storm ska du också ringa en arborist som kan avgöra om det är några träd som behöver fällas. Svampar kan vara skadligt för dina träd så upptäcker du svampar bör du genast kontakta en av dessa experter.

Arboristens kunskap och syfte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *