Varför försäkringsrätt är viktigt

För dig som är kund hos ett försäkringsbolag är försäkringsrätten viktig och relevant dels när du tecknar försäkringar, och under deras giltighetstid, men särskilt relevant blir försäkringsrätten om du får ett felaktigt beslut om ersättning emot dig. Om du istället företräder ett försäkringsbolag är försäkringsrätten något som reglerar ditt dagliga arbete, men återigen blir lagtolkningen extra intressant när en kund ansöker om ersättning, och utfallet av ansökan inte är helt tydligt. Försäkringsrätten är alltså det som styr förhållandet mellan försäkringsbolagen och deras kunder, och reglerar att de avtal som sluts är lagliga och gynnsamma för båda parter. Nedan ger vi lite grundläggande information och för djupare information rekommenderar vi den här sidan.

3 saker du inte visste om försäkringsrätt

  • Försäkringsrätt är en del av den s.k. civilrätten, vilket är den del av Sveriges lag som reglerar privatpersoners rättigheter och skyldigheter både gentemot andra privatpersoner, men också mot företag och organisationer. Civilrätt är alltså ett väldigt omfattande ämne, så många juristbolag har särskilda nischer inom civilrätten för att kunna skapa sig en skarp expertis. 
  • När du som försäkringstagare söker ersättning för skada, sjukdom eller dylikt är det inte helt ovanligt att försäkringsbolagen försöker pruta ner beloppet du vill ha utbetalat. Eller i värsta fall att de helt nekar dig utbetalning i ärendet. Men om de gör så på felaktiga grunder finns det lagar som skyddar dig som försäkringstagare, och dessa sammanfattas som försäkringsrätt.
  • I vissa sammanhang kategoriseras både skadeståndsrätt och försäkringsrätt under ett paraplybegrepp: ersättningsrätt.

Tänk på detta när du söker stöd inom försäkringsrätt

När du ska hitta rätt företrädare inom försäkringsrätt bör du välja en erfaren juristfirma som specialiserar sig inom just försäkringsrätt eller ersättningsrätt. Då vet du att du kommer få den bästa möjliga hjälpen i ditt ärende. Om du har fått ett felaktigt beslut från ditt försäkringsbolag är det väldigt viktigt att du bestrider det, även om det kan verka skrämmande att starta en juridisk process mot ett försäkringsbolag. Med en försäkringsrättslig jurist på din sida kommer din process att ha större chanser att leda till rätt ersättning för dig.

Varför försäkringsrätt är viktigt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *