Så skyddar kamerabevakning personal och egendom

Kamerabevakning används av allt från mindre butiker till stora industrier. Målet är alltid att skapa en större säkerhet på arbetsplatsen. Däremot varierar det vilken inriktning på säkerhet som efterfrågas. Det finns nämligen flera olika säkerhetsaspekter med kamerabevakning.

Ett av Sveriges största larmbolag listar följande fördelar:

Motverkar svinn

Alla företag har ett visst svinn. Däremot varierar kraftigt mellan olika företag och branscher. Enligt statistik försvann exempelvis 12 miljarder i svinn inom detaljhandeln under 2016. Det finns alltså mycket stora summor att spara på att pressa ner svinnet. Av denna summa beräknas ca 2 miljarder vara så kallat internt svinn – dvs. det är anställda eller ägare av företaget som legat bakom förlusten.

Med kamerabevakning kan svinnet minska. Främst handlar det alltså om externt svinn men bevakning kommer självklart även påverka det interna svinnet.

Enkelt spårbart via ny teknik

Om något har försvunnit – hur kan detta då spåras? Behöver någon person sitta och gå igenom allt material som samlats in via den kamerabevakning som sker? Nej, nu för tiden används smarta digitala lösningar hos de mer avancerade systemen.

Det går att markera ett objekt på filmen varpå datorn sedan söker upp nästa sekvens där detta objekt inte längre ligger på exakt samma position. Det blir därmed extremt lätt att söka upp det tillfälle då en stöld har uppstått.

Kamerabevakning för att förhindra inbrott

Det finns flera studier som påvisar att risken för inbrott och skadegörelse minskar med kamerabevakning. Detta utifrån att de som utför dessa brott inser att larmbolaget kommer agera när larmet går samt att de lättare kan identifieras och fällas. Men statistiken visar även att det är skillnad mellan olika brott. Vissa påverkas kraftigt av bevakning – andra inte.

BRÅ har genomfört en stor studie som påvisar att kamerabevakning ger allra störst positiv påverkan vid:

  • Brott mot fordon
  • Egendomsbrott
  • Narkotikabrott

Detta kan eventuellt bero på att det är relativt lätt att byta plats för brottet. De som vill stjäla en bil går till annan parkering och liknande resonemang kan nämnas om egendomsbrott. De som köper/säljer narkotika kan även de lätt byta plats.

BRÅ påpekar att sämre resultat ges vid:

  • Våldsbrott
  • Ordningsstörande brott

Detta är brott som mycket ofta kan kopplas till alkohol och droger. Eventuellt är det även orsaken till att personerna inte påverkas att vara försiktigare på grund av att det finns kamerabevakning i närheten.

Så skyddar kamerabevakning personal och egendom

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *