I den här texten berättar vi mer om hur du säkrar ditt gods med emballage och mer specifikt med stålband. Genom att säkra transporten med stålband försäkrar du dig om att transporten går bra och smidigt, utan att någonting skadas.

Stålband för att säkra din transport

Ditt gods utsätts för en hel del påfrestningar under en transport där det hanteras vid både lastning, omlastningar på terminaler och vid lossning. För att godset ska komma fram helt ska det emballeras för att tåla de olika påfrestningar som det kan utsättas för under en transport. Inom emballage menas att säkra godset med bland annat stålband. Stålband är tålig och starka och skyddar godset mot påfrestningarna som hände runder vägen. Det ska till exempel tåla att samlastas med annat gods och lasten ska kunna säkras enligt gällande regler inför transport. Paketgods hanteras på en sorteringsbana vilket innebär att godset måste vara emballerat för att klara hanteringen. Gods som ska transporteras på sjö eller med flyg är ofta utsatt för naturens krafter och bör förpackas och emballeras därefter och flyggods ska inför transport vara redo för lastning. Det här är bara några exempel på vilka påfrestningar godset utsätts för vid en transport och vid alla dessa exempel kan stålband användas.

Lastsäkring och pallsäkring med stålband

I normalfallet är det avsändaren som ska lastsäkra sitt gods enligt svenska regler eller motsvarande regler för utrikestransporter. Dessa regler gäller främst vid hellaster där chauffören ej närvarar vid lastning eller där chauffören endast är behjälplig på flaket. Avsändaren ansvarar för att godset är förpackat, stuvat och beskaffat på ett sådant sätt att det tål normal transporthantering och även att godset lastsäkras med hjälp av stålband. Reglerna för lastsäkring säger att lasten ska stuvas och säkras så att inga delar av lasten kan glida, tippa, rulla eller vandra. Man kan uppnå detta genom antingen låsning, förstängning, surrning med stålband eller en kombination av dessa åtgärder. Utöver den utrustningen för lastsäkring ska avsändaren ställa extra lastsäkringsutrustning till chaufförens förfogande. Normalt sett gäller ett stålband per flakmeter.

Även pallar ska säkras med stålband. Försöka packa pallen så att godset ligger innanför pallkanten. En vanlig skadeorsak vid normal godshantering är att godset ligger utanför kanten. Packa pallen även jämn på toppen om det är möjligt. Utstickande gods kan lättare skadas.  Säkra tungt och ostadigt gods mot pallen med stålband och lägg tyngdpunkten jämnt och lågt.

Rätt emballage med stålband – för en säker transport

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *