Som företagare är det viktigt att kunna presentera produktblad och broschyrer på rätt sätt. I butiker handlar det om att möta kundernas behov av efterfrågan på information exakt i köpögonblicket eller för att ge mer information till kommande köpbeslut. Att lägga stor vikt vid utseende och layout är alltså viktig men minst lika viktigt är det att presentera de olika broschyrerna på rätt sätt.

En väg är att ha broschyrställ precis vid den aktuella produkten. Om exempelvis köksgolv ska säljas finns en mängd olika golv att välja på. Det gäller både material, form och färg. Att ha exakt alla golv tillgängliga i butiken är inte möjligt och därmed finns fördelar att istället presentera dem i broschyrer som ”serverar” dessa till kunden via funktionella broschyrställ & broschyrhållare.

Det viktiga är därmed att kunden inte lämnar butiken tomhänt utan får med sig broschyrer och kataloger som ger inspiration och idéer om hur man ska gå vidare. Som företagare får man därmed fråga sig hur dessa presenteras och ges ut till kunden. Det finns exempelvis broschyrhållare som fästes på väggen likt tidningshållare. Dessa har 3 – 5 fack där broschyrerna placeras vilket gör att man ser titel på dem. Det är däremot inte det mest konverterande stället. Det brukar vara något mer tilltalande med broschyrhållare som vinklas något vilket tydligare lyfter fram tidningar och broschyrer och gör dem mer iögonfallande. Utöver det finns broschyrställ som står på en piedestal. Ett litet bord där exempelvis en stor katalog kan ligga öppen. Det brukar välkomna kunderna att stanna till och titta på de olika exemplen som presenteras. Under denna finns ett utrymme där fler kataloger kan placeras och som kunderna sedan kan ta exemplar från.

Tänk på att:

  • Lätt att se och nå
    Använd broschyrställen så att kunderna lätt ser och når de broschyrer och kataloger som ni vill förmedla. De bör därmed exempelvis finnas i närheten av de produkter som katalogerna handlar om.
  • Även vid utgången
    Allt för många kunder glömmer att ta med sig material från butiken innan de går ut. Finns det möjlighet att placera broschyrhållare vid utgången för att därmed påminna dem om att ta med sig?
  • Håll det aktuellt
    Att ha gamla kataloger som gör reklam för förra årets produkter är knappast ett sätt att stärka sitt varumärke. Se till att alltid har uppdaterat material.
Presentera broschyrerna på rätt sätt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *