Att installera en centraldammsugare är en självklarhet för många som har erfarenhet av internationella kontorslokaler såväl som bostäder. Det är någonting som används i stor utsträckning och som uppskattas av många. Argumenten för att ersätta traditionella dammsugare med ett större system är många och kan läsas i såväl tidningar som på webbsidor. Någonting som dock är en utmaning vid användning av centraldammsugare i större byggnader, är att det drar en del energi. I och med att man samsas om sugkraften i systemet, kan man uppleva att det vissa gånger går sämre än annars. I grund och botten kan det handla om att man har dimensionerat systemet fel och att man egentligen är i behov av en starkare motor. Önskar man minimera energikonsumtionen kan detta dock kännas svårt.

Cenva Flex är ett av de många system som optimerar sugkraft och energikonsumtion. Besparingarna som estimeras är inte heller blygsamma utan rör sig omkring 60-80 %. Tanken bakom Cenva Flex är att anpassa kraften efter behovet. I grund och botten en ganska logisk tanke. Detta görs med en givare som känner av vad som krävs för att tillgodose alla användare som nyttjar centraldammsugaren för tillfället. Antalet pumpenheter eller motorer kan då ändras. Fördelen med detta är att man hela tiden kan erbjuda bra effekt till alla användare, samtidigt som man inte eldar för kråkorna utan hushåller med de resurser som finns.

Installera centraldammsugare

Det är många som under senare tid börjat intressera sig för att installera centraldammsugare både i hemmet och på arbetet. Att slippa ljudet och det omak som följer med att släpa omkring en dammsugare är någonting som intresserar! Vidare kan man dra en rad andra fördelar från detta. Bland annat handlar det om att luften inomhus blir väsentligt mycket bättre! Orsaken är att pumpenheterna inte finns i boendeutrymmet eller i kontoret. Istället återfinns dessa i källare eller undangömt bortom de lokaler där man dagligdags befinner sig. Även om partiklar skulle fly ur dammsugaren är det ingen fara då denna inte befinner sig i samma rum eller del av fastigheten.

Att installera centraldammsugare är ganska enkelt då man får hjälp med allting från dimensionering till installation. När allting fungerar som det är tänkt, kan leveransen anses färdig. Man slipper byta dammsugarpåsar regelbundet och med de många funktioner som finns kopplade till en centraldammsugare, kan man underlätta all form av rengöring.

Cenva Flex sparar energi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *