Interim CTO kan vara ett påfrestande arbete. Det gäller att man kliva in i nya projekt och anpassa sig till befintliga rutiner – men samtidigt sätta sin egen prägel på hur arbetet utförs.

Vissa menar att det är som att plugga – du blir aldrig fullärd

Interimsbyrån Brightmill har publicerat en intervju med en av deras konsulter, Håkan, på sin hemsida. Enligt honom är det lite som att plugga att vara interim CTO – man blir aldrig helt klar i sitt lärande. I intervjun tar man upp att många skulle tro att den viktigaste egenskapen hos en CTO är att hänga med på den tekniska utvecklingen.

Med tanke på alla innovationer är det här dock inte det lättaste att göra. Håkan menar att man bör hitta fokusområden och avgränsa sig – och inse att man inte kan vara den bästa på allting som sker inom tekniken.

Insikt i agila arbetsmetoder

Något annat som Håkan menar är viktigt är att ha god förståelse för agila arbetsmetoder. Man behöver vara beredd på att saker och ting förändras med kort varsel, och man har därför stor nytta av att vara snabb på fötterna. Han förespråkar också agila arbetsmetoder med andra fördelar i åtanke – till exempel att det generellt servar bolagen på ett mer effektivt vis.

Samtidigt påpekar han att många använder sig av termen agila arbetsmetoder utan att egentligen ha förståelse för hur det bör implementeras i praktiken. Att implementera kan faktiskt vara ett väldigt omfattande projekt, berättar han.

Viktigt med förmåga att ta folk som interim CTO

Att kunna hantera människor är en förutsättning för att ha en god karriär som interim CTO. Med god kommunikation mellan medarbetare och olika avdelningar får man en bättre förståelse för hur en organisation är uppbyggd, vilket i sin tur är en förutsättning för att skapa en gemensam förståelse över vad man det är man bygger tillsammans.

Samtidigt säger Håkan att man måste vara lyhörd och anpassningsbar – men fortsatt med modet att ta ledningen. Att ta lärdom av andra gör det lättare att utföra jobbet som interim CTO, något som i sin tur gynnar hela organisationen.

Förmågan att hantera folk är generellt en viktig egenskap för en ledare, oavsett organisation. För en interim CTO är det kanske ännu viktigare i praktiken, eftersom man träffar särskilt många nya människor – och ska lära känna dem man arbetar med.

Några av Håkans insikter:

  • Viktigt med people skills
  • Man blir aldrig fullärd
  • Man kan inte vara bäst på allt.
Att jobba som interim CTO

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *