Från tid till annan dyker det upp material som förändrar en hel bransch. Sätt att producera som tidigare inte varit tänkbara blir omedelbart en realitet vilken anammas av snabba och innovativa företag. När polyuretan nämns är det svårt att säga vad det kan, eller inte kan, användas till. Materialet verkar nästan sakna begränsningar i fråga om hur det kan användas. Bakgrunden till detta är att dess egenskaper kan förändras radikalt utifrån den situation som råder. En rad kemiska grupper kan inkluderas i polyuretanmolekylerna och på så vis alternera karaktären på materialet.

Besök UW-elast.se för vidare genomgång av polyuretan. Här finns också svar på frågor som rör de olika varumärken företaget jobbar med inom polyuretan.

Funktion, gjutning och vidhäftning

För att ge en snabb inblick i hur man kan använda polyuretan kan man titta på industrin. Här efterfrågar man ofta beständigheten mot nötning, värme, kyla samt de ljudabsorberande egenskaper som visats sig finnas. När det gäller nötning kan man med fördel belägga valsar med polyuretan. Detta gör att man har en reparerbar vals som kan hantera snabba temperaturskiftningar. Det finns även teknik för att valsbelägga på plats. De ljuddämpande egenskaper som nämnts är ofta en stor tillgång inom skrottransport. Här täcker man metallbehållaren med polyuretan för att väsentligt få ner ljudnivån. Vidare får man ett effektivt skydd mot allt ifrån stötar till fukt.

Vidhäftning är ett område som har större effekter än man kanske tänker sig. Det handlar om att materialet har en förmåga att fästa på andra material. I synnerhet metall. Krokar och hakar som utsätts för mycket stora påfrestningar kan skyddas genom att man gjuter polyuretan direkt på grundmaterialet. Detta ger en rad synergieffekter. Å ena sidan ges ett bra skydd mot skador till följd av nötning. Vidare skyddas metallen vid extrema temperaturer där den annars kan vara bräckligare. Ljudnivån vid arbete sjunker drastiskt och vibrationer kan absorberas. Trots att polyuretan har använts i många år finns det inte någon egentlig standard att förhålla sig till. Företag verksamma inom denna bransch har till följd av detta fått utveckla sina egna varumärken och produkter. Vad man skall använda när beror helt på kombinationen utmaningar man står inför. I vissa fall kan man snabbt identifiera vad för polyuretan som bäst skulle hjälpa övriga komponenter. Andra gånger har man ett flertal olika val. Här kan man få all information man behöver för att kunna göra ett väl underbyggt val innan produktionen sedan initieras.

Varför polyuretan?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *