Profilprodukter som hjälper dig skapa ett starkare varumärke

Varumärket är en viktig resurs som alla företag behöver vårda och stärka. Det är även ett abstrakt koncept som i princip går ut på att förknippa ett namn eller en symbol med vissa egenskaper. Varumärket forma hur målgruppen och även allmänheten uppfattar företaget. Hur förbättrar du varumärket med hjälp av profilprodukter?

Det är skillnad på gåva och gåva

Tänk på den senaste gången du besökte en mässa. När du gick från monter till monter fick du säkerligen ta del av flera gåvor om du ville. I många fall står de uppställda så att vem som helst kan plocka. Kanske tog du själv ett USB-minne och en fin penna ur en överfull skål. Vad säger detta om gåvan egentligen? I mina ögon förmedlar detta att gåvan är värdelös. I många fall handlar det inte heller om många kronor per gåva.

Varför ska du göra som alla andra? Ett bra tips är att göra det omvända. Kvalitet före kvantitet. Detta är inte alltid tillämpbart men med lite fantasi kan du ge dina kunder värdefulla gåvor som de både använder och tycker om. Självklart ska någon form av tryck finnas med där loggan visas upp på ett snyggt sätt.

Notera att en alltför dyr gåva kan ses som en muta, vilket är olagligt då det ger en snedvriden konkurrens. Däremot kan du lägga lite extra krut på att exempelvis presentera en produkt eller tjänst. Istället för att leverera i en vanlig låda, gör något speciellt utav det. Detta är verkligen inte det traditionella sättet att använda profilprodukter men det är ett sätt som särskiljer sig från andra.
En representationsgåva får ges bort så länge den inte är alltför dyr. Detta innefattar bland annat saker som biobiljetter, chokladaskar och även vinflaskor. En vinflaska kan inte nödvändigtvis profileras på ett enkelt sätt, speciellt om du vill ge bort ett gott vin. Däremot kan du profilera asken eller paketet som används för att ge bort gåvan. Ett enkelt vinställ som är profilerat är både roligt och användbart, speciellt om det ska vara en lite mer personlig gåva. Hitta passande produkter av profilreklam som passar din verksamhet redan idag.

Rekrytering inom teknik? Så blir du bättre på det

Rekrytering inom teknik? Så blir du bättre på det

Rekrytering kan vara svårt. Det handlar om att göra en bedömning från fall till fall – en bedömning som ibland kan vara mycket svår. Ofta handlar det om att göra ett risktagande. Det kan till exempel ske att man premierar en mer oerfaren kandidat med mer lämplig mjuk kompetens, framför en erfaren kandidat där den mjuka kompetensen inte passar företaget lika bra.

Det finns ett antal saker som de flesta kan göra nu för att förbättra sina chanser till framgångsrik rekrytering inom teknik. Här ger vi ett par exempel på sådana saker.

Var öppen för nya verktyg och system

Sannolikheten är stor att de verktyg som du arbetar med just nu kan uppgraderas eller förbättras. Kanske blir du regelbundet kontaktad av säljare som vill presentera ny mjukvara för verksamheten. Det är lätt att bara säga nej – men det kan faktiskt vara värt det att faktiskt överväga erbjudandet i detalj. Att få en provversion av ett nytt verktyg är sannolikt inget som skadar.

Det här är dessutom ett sätt att öka din kompetens. Du håller dig à jour med programvaran som används inom rekrytering, och ökar kunskapen om din bransch. I bästa fall så hittar du något som är bättre än det du använder just nu.

Gör undersökningar

Det är inte alltid man själv kan inse vad som kan förbättras i rekryteringsprocessen. Rekrytering inom teknik kan innebära ganska kompetensintensiva test och frågor. Genom att faktiskt skicka ut undersökningar till kandidaterna så kan du få en god inblick i vad som kan förbättras.

Skriv ned och notera de åsikter som tycks återkomma. Analysera och utvärdera dem, och sätt eventuellt upp en plan med åtgärder för att optimera det som kan optimeras.

En vanlig, givande fråga kan vara:

”På en skala ett till tio, hur sannolikt är det att du rekommenderar en intervju med företaget till en vän”? 

Förse formuläret med ett fält där kandidaterna kan utveckla sina svar.

Spendera tid med avdelningen du rekryterar för

Rekrytering inom teknik kan vara specifikt, och utan att själva arbeta med teknik kan det vara svårt att bedöma sökandens kompetens. Genom att sitta på den avdelning inom teknik som du ska rekrytera för, så kan du få en inblick i hur de arbetar – vilket hjälper dig bedöma kandidaterna.

Hitta hjälp med SEO i Stockholm

Hitta hjälp med SEO i Stockholm

För den som vill bedriva verksamhet nu för tiden är synlighet viktigt. Att ha en hemsida anses ofta som någonting självklart för att man skall kunna nå ut till den marknad man är intresserad av att intressera. När det kommer till synlighet på nätet är det inte bara fråga om SEO. Det gäller även att bestämma hur man vill jobba med utskick, kontakter och sociala medier. Sammantaget är det en ny marknad som utmanar traditionell media på flera sätt. Att hitta företag som erbjuder SEO i Stockholm är inte svårt. Det finns en uppsjö aktörer som alla har sina tjänster för att bidra till synlighet. Generellt finns det vissa faktorer som visat sig ge bättre effekt än andra. Det handlar till exempel om länkar, innehåll, struktur och funktion. Sökmotorerna jobbar med att visa bästa resultaten. För att anses vara bäst inom ett visst område behöver man ta fram en webbplats som är relevant! Hur mycket information man än kan erbjuda, är det viktigt att man kan presentera detta på ett sätt som mottagaren begriper. Om man inte lyckas med detta är det lätt hänt att man tappar ranking.

Detta företag jobbar med SEO i Stockholm. Under åren har de inhämtat kompetens som bidrar i deras arbete.

Rankingfaktorer

Länkar är kärnan i SEO på flera sätt. Att man har många länkar från olika hemsidor är en signal om att hemsidan är relevant för ett visst sökbegrepp. I kombination med bra och tydligt innehåll kan man på detta vis hitta vägen till marknaden och viktiga kunder. Värt att tänka på är att allt arbete inom SEO kräver tid för att nå effekt. Det är inte fråga om åtgärder som görs en gång för att sedan kunna förbises! Har man tiden att satsa på SEO kan man dock få bra och stor trafik under åratal framöver. Naturligtvis krävs dock en större ansträngning än om man köper synlighet där man får betala stort för viss effekt.

Organisk trafik är besök som kommer från sökning på nätet. Det handlar med andra ord inte om att någon klickar på en reklam man betalat för. Skillnaden i kostnad är enorm om man jämför ranking och reklam. Organisk trafik kostar ingenting utöver investeringarna i SEO. Det gör alternativet skalbart på ett annat sätt än reklam där man får betala för varje klick som utförs.

Hur sköter man om sina tandimplantat?

Hur sköter man om sina tandimplantat?

Orsakerna till att man behöver göra ett tandimplantat kan vara många. Vanliga orsaker är långt gången karies som skadat en eller flera tänder, eller att man har lidit fysiska skador i munnen. Tandimplantat är förvisso ett ganska dyrt ingrepp, när man jämför med att sätta in brygga eller protes, som är alternativen. Samtidigt får man dock som regel goda resultat, som håller livet ut. Här kan du läsa om nöjda kunder.

Vissa risker för komplikationer finns, men de är små. Dessutom kan man minimera riskerna på lång sikt själv, genom att sköta om sin munhygien ordentligt. Gör man det, är risken liten för inflammation, som annars ses som den största risken på lång sikt vid insättning av tandimplantat.

Bor du i en större stad som Malmö eller Stockholm till exempel, så har du ett stort urval av kliniker att välja mellan. I Stockholm har du troligtvis bäst utbud. Sedan privatiseringen har du som bor i en storstad säkerligen flera kliniker i ditt närområde, vilket gör att du kan välja och vraka bland de tandläkare som du tycker verkar skickligast och som ger dig bäst bemötande.

Men hur sköter man egentligen om sina tandimplantat, när man väl har fått dem?

Ha en god munhygien

Bland det viktigaste man kan göra är att helt enkelt hålla en god munhygien. Den främsta risken på lång sikt är att området kring ditt tandimplantat kan bli inflammerat. Risken för att så ska ske motverkas genom att till exempel vara noggrann med tandborstningen och att undvika rökning.

Borstning bör noggrant ske på implantatets samtliga sidor samt ned på det omgivande tandköttet. Använd en mjuk borste, som är skonsam mot munnen. Vidare bör du borsta med mellanrumsborstar för att försäkra dig om att matrester inte blir kvar. I värsta fall kan ett bakterieangrepp i tandköttsfickan leda till att käkbenet luckras upp och att ditt tandimplantat med det lossnar. I sådana fall är det läge att boka en tandläkartid, i större städer som till exempel Stockholm finns det flertalet som erbjuder akuttider för dylika ärenden.

Efter att du har gjort behandlingen kommer du att få all information du behöver av din tandläkare.

Presentera broschyrerna på rätt sätt

Som företagare är det viktigt att kunna presentera produktblad och broschyrer på rätt sätt. I butiker handlar det om att möta kundernas behov av efterfrågan på information exakt i köpögonblicket eller för att ge mer information till kommande köpbeslut. Att lägga stor vikt vid utseende och layout är alltså viktig men minst lika viktigt är det att presentera de olika broschyrerna på rätt sätt.

En väg är att ha broschyrställ precis vid den aktuella produkten. Om exempelvis köksgolv ska säljas finns en mängd olika golv att välja på. Det gäller både material, form och färg. Att ha exakt alla golv tillgängliga i butiken är inte möjligt och därmed finns fördelar att istället presentera dem i broschyrer som ”serverar” dessa till kunden via funktionella broschyrställ & broschyrhållare.

Det viktiga är därmed att kunden inte lämnar butiken tomhänt utan får med sig broschyrer och kataloger som ger inspiration och idéer om hur man ska gå vidare. Som företagare får man därmed fråga sig hur dessa presenteras och ges ut till kunden. Det finns exempelvis broschyrhållare som fästes på väggen likt tidningshållare. Dessa har 3 – 5 fack där broschyrerna placeras vilket gör att man ser titel på dem. Det är däremot inte det mest konverterande stället. Det brukar vara något mer tilltalande med broschyrhållare som vinklas något vilket tydligare lyfter fram tidningar och broschyrer och gör dem mer iögonfallande. Utöver det finns broschyrställ som står på en piedestal. Ett litet bord där exempelvis en stor katalog kan ligga öppen. Det brukar välkomna kunderna att stanna till och titta på de olika exemplen som presenteras. Under denna finns ett utrymme där fler kataloger kan placeras och som kunderna sedan kan ta exemplar från.

Tänk på att:

 • Lätt att se och nå
  Använd broschyrställen så att kunderna lätt ser och når de broschyrer och kataloger som ni vill förmedla. De bör därmed exempelvis finnas i närheten av de produkter som katalogerna handlar om.
 • Även vid utgången
  Allt för många kunder glömmer att ta med sig material från butiken innan de går ut. Finns det möjlighet att placera broschyrhållare vid utgången för att därmed påminna dem om att ta med sig?
 • Håll det aktuellt
  Att ha gamla kataloger som gör reklam för förra årets produkter är knappast ett sätt att stärka sitt varumärke. Se till att alltid har uppdaterat material.

Assistansersättning – så fungerar det

För den som har ett funktionshinder eller blir sjuk finns möjlighet att få assistansersättning från försäkringskassan. Ersättningen betalas ut per timme och du väljer själv om pengarna går till dig eller en assistanssamordnare. Ersättningen täcker de kostnader som finns i och med att du behöver stöd och hjälp i vardagen men den största delen går till att betala ut lön till de som är anställda. Låt säga att du behöver assistans och bor i Göteborg – hur går du till väga?

Ansök om ersättning

Om du har ett funktionshinder eller drabbas av en sjukdom som gör att du behöver stöd och hjälp i vardagen kan du ansöka om assistansersättning. Detta gör du hos försäkringskassan som sedan handlägger ditt ärende och fattar ett beslut. Om de har beslutat att du har rätt till assistans finns det två olika former beroende på vad beslutet säger.

Olika behov

För att bli beviljad assistans krävs att du har ett så kallat grundläggande behov. Det kan röra sig om saker som att klara av att klä av och på sig själv, ta hand om sin personliga hygien eller att kommunicera. Försäkringskassan avgör vilket behov av assistans du har och räknar ut hur många timmar i veckan du kan få ersättning för. Om behovet understiger 20 timmar i veckan får du assistans som Göteborg stad och kommun kommer att verkställa.

Om det däremot beslutas att ditt behov av assistans överstiger 20 timmar i veckan är det inte Göteborg stad som verkställer insatserna utan du kan välja fritt bland olika aktörer. Det finns många privata assistansbolag som förmedlar dessa tjänster och när du valt ut ett företag som känns bra för dig kommer de att sköta resten. Du anmäler hos försäkringskassan vilket företag du valt och assistansersättningen kommer betalas ut direkt till dem. Det innebär att företaget anställer personalen som ska jobba hos dig och sedan också betalar ut deras löner. Många andra administrativa arbetsuppgifter förekommer såklart också men det är inget som du själv behöver vara en del av.

En fungerande vardag

Tack vare assistans får du en bra och väl fungerande vardag trots att du kanske inte klarar av att sköta alla delar helt på egen hand. Du får hjälp och stöd av dina personliga assistenter som ser till att alla delar sköts på ett bra sätt, och du behöver inte känna dig begränsad för att du har en sjukdom eller ett funktionshinder.

Köpa badtunna – En guide som hjälper

Köpa badtunna – En guide som hjälper

Ni har bestämt er för att köpa en badtunna – men frågan är nu vilken modell som ska köpas in. Det är framförallt ett par funktioner man bör tänka över för att rätt modell ska väljas, som vanligt bör man även ta pris och kvalitet i åtanke. Välkända varumärken som Hikki där kvalitet och stil styr kostar mer men är på lång sikt en bättre investering när man väljer badtunna.

 • Storlek

Hur många ska kunna bada samtidigt i er badtunna. Fördelen att välja en liten är att vattnet snabbare värms upp och att man därmed kan vara mer spontan. De badtunnor som rymmer 5 – 6 personer kan ta ett par timmar att göra i ordning. Storleken kan även avgöras utifrån var den ska ställas. Vad passar in i bredd och höjd?

 • Tyngd och underlag

Beroende på dess storlek kommer olika stor tyngd att påfresta underlaget. En kubikmeter vatten väger ett ton och därtill kommer tyngden av själva tunnan. Ska den stå direkt på marken kan viss stabilisering först behöva ske. Detta inte minst för att inte badtunnan ska bli sned med tiden.

 • Material

De tre vanligaste materialen på badtunnor är plast, trä och aluminium. De finns även i rostfritt stål. Räknar man med de uppblåsbara enklare varianterna (vilket inte riktigt är en badtunna) finns även modeller av mjukplast/gummi.

Här är det främst en smaksak gällande utseende. Många gånger har de även inslag av andra material. Exempelvis kan en metalltunna ha träkant eller trätunna ha beslag av metall.

Nackdelen med en badtunna av trä är att den alltid måste tömmas efter att man badat klart. Därefter behöver den skrubbas ren. Det finns även en risk för sprängskador om det kommer vatten i tunnan och detta sedan fryser.

Fördelen med rostfritt stål är dess hållbarhet oavsett väder och vind. Däremot är det ett ”stelare” material som inte kan utformas på samma sätt som trä.

Plast är även vanligt men upplevs inte lika exklusivt som exempelvis trä. De kan i vissa fall även vara dyrare men detta beror på vilken slags plast som används.

 • Uppvärmning

I Sverige är det egentligen ingen fråga man behöver ta ställning till. De allra flesta badtunnor värms upp av vedeldning. Men det finns faktiskt alternativ. I flera länder är gasuppvärmda badtunnor vanliga. Detta i länder där gasdistributionen är betydligt mer utbredd än i Sverige. Ett alternativ är även eluppvärmning. Däremot får man räkna med att kostnaden blir ganska hög om ett par kubikmeter vatten ska värmas upp med el. Det är därför som vedeldad tunna är vanligast.

Varför polyuretan?

Från tid till annan dyker det upp material som förändrar en hel bransch. Sätt att producera som tidigare inte varit tänkbara blir omedelbart en realitet vilken anammas av snabba och innovativa företag. När polyuretan nämns är det svårt att säga vad det kan, eller inte kan, användas till. Materialet verkar nästan sakna begränsningar i fråga om hur det kan användas. Bakgrunden till detta är att dess egenskaper kan förändras radikalt utifrån den situation som råder. En rad kemiska grupper kan inkluderas i polyuretanmolekylerna och på så vis alternera karaktären på materialet.

Besök UW-elast.se för vidare genomgång av polyuretan. Här finns också svar på frågor som rör de olika varumärken företaget jobbar med inom polyuretan.

Funktion, gjutning och vidhäftning

För att ge en snabb inblick i hur man kan använda polyuretan kan man titta på industrin. Här efterfrågar man ofta beständigheten mot nötning, värme, kyla samt de ljudabsorberande egenskaper som visats sig finnas. När det gäller nötning kan man med fördel belägga valsar med polyuretan. Detta gör att man har en reparerbar vals som kan hantera snabba temperaturskiftningar. Det finns även teknik för att valsbelägga på plats. De ljuddämpande egenskaper som nämnts är ofta en stor tillgång inom skrottransport. Här täcker man metallbehållaren med polyuretan för att väsentligt få ner ljudnivån. Vidare får man ett effektivt skydd mot allt ifrån stötar till fukt.

Vidhäftning är ett område som har större effekter än man kanske tänker sig. Det handlar om att materialet har en förmåga att fästa på andra material. I synnerhet metall. Krokar och hakar som utsätts för mycket stora påfrestningar kan skyddas genom att man gjuter polyuretan direkt på grundmaterialet. Detta ger en rad synergieffekter. Å ena sidan ges ett bra skydd mot skador till följd av nötning. Vidare skyddas metallen vid extrema temperaturer där den annars kan vara bräckligare. Ljudnivån vid arbete sjunker drastiskt och vibrationer kan absorberas. Trots att polyuretan har använts i många år finns det inte någon egentlig standard att förhålla sig till. Företag verksamma inom denna bransch har till följd av detta fått utveckla sina egna varumärken och produkter. Vad man skall använda när beror helt på kombinationen utmaningar man står inför. I vissa fall kan man snabbt identifiera vad för polyuretan som bäst skulle hjälpa övriga komponenter. Andra gånger har man ett flertal olika val. Här kan man få all information man behöver för att kunna göra ett väl underbyggt val innan produktionen sedan initieras.

Hur fungerar en rekrytering?

Hur fungerar en rekrytering?

När man är i behov av att hitta personer att jobba tillsammans med, kan ett rekryteringsföretag påskynda arbetet väsentligt. Det finns ett stort utbud rekryteringstjänster att titta närmare på för den som vill komma i kontakt med experter inom anställning. Även om man har en verksamhet som går framåt i rask takt, är det inte säkert att man har vanan som krävs för att effektivt jobba med sin rekrytering. Att anställa fel person eller tillsätta kompetens för tidigt, kan innebära enorma kostnader för verksamheten. Dessa orsaker ligger bakom vissa av de tjänster som efterfrågas inom rekrytering i Stockholm och övriga Sverige. Här finns mer information att läsa för dig som vill fördjupa sig i ämnet.

Säkerställ behov

Vad för kompetens som behövs är sällan glasklart. Det kan ofta finnas flera vägar att gå för att hitta rätt. Kanske är det inte just den kompetensen man först tror som gör störst skillnad i verksamheten. Här kan man ta hjälp av en rekryteringskonsult för att titta på vilka behov som finns. När man väl kommit fram till hur man på bäst sätt kan effektivisera eller på annat sätt gynna verksamheten, går man vidare med att formulera annonsen. Rör det sig om en avgörande position i verksamheten kan annonser vara överflödiga. I dessa fall kan man istället rekrytera genom att vinna över personal från andra bolag. Detta är dock en annan del av rekrytering i Stockholmsområdet. Vanligtvis efterfrågad av större verksamheter med visst förhandlingsutrymme.

Erfarenhet och dokumentation

Det finns viss kritik som yttras mot rekryteringsförfaranden. Ofta handlar det om att rekryteringsaktörer har en för snäv bild av kompetens. Även om en person saknar vissa av de dokumenterade kunskaper som efterfrågas, kan erfarenhet många gånger väga upp detta. Genom att basera ett större utval endast på utbildningskriterier kan man tappa bort flera av de personer som kunnat fungera mycket bra i företaget.

Någonting man kan tänka på är att utformning av rekryteringstjänster i Stockholm ofta går att forma utifrån behov. Önskar man titta mer på bakgrund eller erfarenhet, kan man sätta dessa premisser högt i urvalet. För att minimera riskerna för att tappa intressanta kandidater går det alltid att ha en generösare ram för vad man söker. Dock innebär det en risk för att man får en större manuell hantering som inte alltid är att föredra. I huvudsak är det någonting som får avgöras individuellt av uppdragsgivare. Ibland är tempo viktigast, samtidigt som man vid andra personalbehov önskar ta sig tid att söka ordentligt efter rätt individ.

Fastighetsköp

Den som köper en fastighet i bolag får framförallt fördelar vid en framtida försäljning. När en fastighet byter ägare tillkommer en lagfartsavgift på 1,5 procent av fastighetens taxeringsvärde. Denna slipper man om fastigheten ägs av ett bolag. Ytterligare en fördel är att du, om fastigheten ägs av ett bolag, kan utföra en grundlig företagsbesiktning innan köpet för att försäkra dig om att finanserna är i god ordning samt att alla skatter har betalats. Foretagsfastighet.se