Köpa badtunna – En guide som hjälper

Köpa badtunna – En guide som hjälper

Ni har bestämt er för att köpa en badtunna – men frågan är nu vilken modell som ska köpas in. Det är framförallt ett par funktioner man bör tänka över för att rätt modell ska väljas, som vanligt bör man även ta pris och kvalitet i åtanke. Välkända varumärken som Hikki där kvalitet och stil styr kostar mer men är på lång sikt en bättre investering när man väljer badtunna.

  • Storlek

Hur många ska kunna bada samtidigt i er badtunna. Fördelen att välja en liten är att vattnet snabbare värms upp och att man därmed kan vara mer spontan. De badtunnor som rymmer 5 – 6 personer kan ta ett par timmar att göra i ordning. Storleken kan även avgöras utifrån var den ska ställas. Vad passar in i bredd och höjd?

  • Tyngd och underlag

Beroende på dess storlek kommer olika stor tyngd att påfresta underlaget. En kubikmeter vatten väger ett ton och därtill kommer tyngden av själva tunnan. Ska den stå direkt på marken kan viss stabilisering först behöva ske. Detta inte minst för att inte badtunnan ska bli sned med tiden.

  • Material

De tre vanligaste materialen på badtunnor är plast, trä och aluminium. De finns även i rostfritt stål. Räknar man med de uppblåsbara enklare varianterna (vilket inte riktigt är en badtunna) finns även modeller av mjukplast/gummi.

Här är det främst en smaksak gällande utseende. Många gånger har de även inslag av andra material. Exempelvis kan en metalltunna ha träkant eller trätunna ha beslag av metall.

Nackdelen med en badtunna av trä är att den alltid måste tömmas efter att man badat klart. Därefter behöver den skrubbas ren. Det finns även en risk för sprängskador om det kommer vatten i tunnan och detta sedan fryser.

Fördelen med rostfritt stål är dess hållbarhet oavsett väder och vind. Däremot är det ett ”stelare” material som inte kan utformas på samma sätt som trä.

Plast är även vanligt men upplevs inte lika exklusivt som exempelvis trä. De kan i vissa fall även vara dyrare men detta beror på vilken slags plast som används.

  • Uppvärmning

I Sverige är det egentligen ingen fråga man behöver ta ställning till. De allra flesta badtunnor värms upp av vedeldning. Men det finns faktiskt alternativ. I flera länder är gasuppvärmda badtunnor vanliga. Detta i länder där gasdistributionen är betydligt mer utbredd än i Sverige. Ett alternativ är även eluppvärmning. Däremot får man räkna med att kostnaden blir ganska hög om ett par kubikmeter vatten ska värmas upp med el. Det är därför som vedeldad tunna är vanligast.

Varför polyuretan?

Från tid till annan dyker det upp material som förändrar en hel bransch. Sätt att producera som tidigare inte varit tänkbara blir omedelbart en realitet vilken anammas av snabba och innovativa företag. När polyuretan nämns är det svårt att säga vad det kan, eller inte kan, användas till. Materialet verkar nästan sakna begränsningar i fråga om hur det kan användas. Bakgrunden till detta är att dess egenskaper kan förändras radikalt utifrån den situation som råder. En rad kemiska grupper kan inkluderas i polyuretanmolekylerna och på så vis alternera karaktären på materialet.

Besök UW-elast.se för vidare genomgång av polyuretan. Här finns också svar på frågor som rör de olika varumärken företaget jobbar med inom polyuretan.

Funktion, gjutning och vidhäftning

För att ge en snabb inblick i hur man kan använda polyuretan kan man titta på industrin. Här efterfrågar man ofta beständigheten mot nötning, värme, kyla samt de ljudabsorberande egenskaper som visats sig finnas. När det gäller nötning kan man med fördel belägga valsar med polyuretan. Detta gör att man har en reparerbar vals som kan hantera snabba temperaturskiftningar. Det finns även teknik för att valsbelägga på plats. De ljuddämpande egenskaper som nämnts är ofta en stor tillgång inom skrottransport. Här täcker man metallbehållaren med polyuretan för att väsentligt få ner ljudnivån. Vidare får man ett effektivt skydd mot allt ifrån stötar till fukt.

Vidhäftning är ett område som har större effekter än man kanske tänker sig. Det handlar om att materialet har en förmåga att fästa på andra material. I synnerhet metall. Krokar och hakar som utsätts för mycket stora påfrestningar kan skyddas genom att man gjuter polyuretan direkt på grundmaterialet. Detta ger en rad synergieffekter. Å ena sidan ges ett bra skydd mot skador till följd av nötning. Vidare skyddas metallen vid extrema temperaturer där den annars kan vara bräckligare. Ljudnivån vid arbete sjunker drastiskt och vibrationer kan absorberas. Trots att polyuretan har använts i många år finns det inte någon egentlig standard att förhålla sig till. Företag verksamma inom denna bransch har till följd av detta fått utveckla sina egna varumärken och produkter. Vad man skall använda när beror helt på kombinationen utmaningar man står inför. I vissa fall kan man snabbt identifiera vad för polyuretan som bäst skulle hjälpa övriga komponenter. Andra gånger har man ett flertal olika val. Här kan man få all information man behöver för att kunna göra ett väl underbyggt val innan produktionen sedan initieras.

Hur fungerar en rekrytering?

Hur fungerar en rekrytering?

När man är i behov av att hitta personer att jobba tillsammans med, kan ett rekryteringsföretag påskynda arbetet väsentligt. Det finns ett stort utbud rekryteringstjänster att titta närmare på för den som vill komma i kontakt med experter inom anställning. Även om man har en verksamhet som går framåt i rask takt, är det inte säkert att man har vanan som krävs för att effektivt jobba med sin rekrytering. Att anställa fel person eller tillsätta kompetens för tidigt, kan innebära enorma kostnader för verksamheten. Dessa orsaker ligger bakom vissa av de tjänster som efterfrågas inom rekrytering i Stockholm och övriga Sverige. Här finns mer information att läsa för dig som vill fördjupa sig i ämnet.

Säkerställ behov

Vad för kompetens som behövs är sällan glasklart. Det kan ofta finnas flera vägar att gå för att hitta rätt. Kanske är det inte just den kompetensen man först tror som gör störst skillnad i verksamheten. Här kan man ta hjälp av en rekryteringskonsult för att titta på vilka behov som finns. När man väl kommit fram till hur man på bäst sätt kan effektivisera eller på annat sätt gynna verksamheten, går man vidare med att formulera annonsen. Rör det sig om en avgörande position i verksamheten kan annonser vara överflödiga. I dessa fall kan man istället rekrytera genom att vinna över personal från andra bolag. Detta är dock en annan del av rekrytering i Stockholmsområdet. Vanligtvis efterfrågad av större verksamheter med visst förhandlingsutrymme.

Erfarenhet och dokumentation

Det finns viss kritik som yttras mot rekryteringsförfaranden. Ofta handlar det om att rekryteringsaktörer har en för snäv bild av kompetens. Även om en person saknar vissa av de dokumenterade kunskaper som efterfrågas, kan erfarenhet många gånger väga upp detta. Genom att basera ett större utval endast på utbildningskriterier kan man tappa bort flera av de personer som kunnat fungera mycket bra i företaget.

Någonting man kan tänka på är att utformning av rekryteringstjänster i Stockholm ofta går att forma utifrån behov. Önskar man titta mer på bakgrund eller erfarenhet, kan man sätta dessa premisser högt i urvalet. För att minimera riskerna för att tappa intressanta kandidater går det alltid att ha en generösare ram för vad man söker. Dock innebär det en risk för att man får en större manuell hantering som inte alltid är att föredra. I huvudsak är det någonting som får avgöras individuellt av uppdragsgivare. Ibland är tempo viktigast, samtidigt som man vid andra personalbehov önskar ta sig tid att söka ordentligt efter rätt individ.

Fastighetsköp

Den som köper en fastighet i bolag får framförallt fördelar vid en framtida försäljning. När en fastighet byter ägare tillkommer en lagfartsavgift på 1,5 procent av fastighetens taxeringsvärde. Denna slipper man om fastigheten ägs av ett bolag. Ytterligare en fördel är att du, om fastigheten ägs av ett bolag, kan utföra en grundlig företagsbesiktning innan köpet för att försäkra dig om att finanserna är i god ordning samt att alla skatter har betalats. Foretagsfastighet.se

Samla lån

Samla lån

Bland de många kreditinstitut och banker som finns tillgängliga för konsumenter är det vissa som har stora räntekostnader samt avgifter. Detta medför allt som oftast att låntagare drar på sig krediter som i slutänden bara växer. För att bromsa kurvan samlas krediter i ett helt nytt lån med bättre ränta. Om man inte tar nya krediter kan man på detta sätt minimera alla kostnader och äntligen betala av allting samtidigt. Lendo är ett av de företag som erbjuder denna möjlighet för personer vars räntekostnader blir för höga. Det kan handla om lån där räntorna är omkring 25 % eller ännu värre. Trots att ett privatlån generellt har högre kostnader än ett lån med säkerhet, är det ofta fördelaktigt att samla flera poster i ett lån.

En jämförelse

Innan man tar kontakt med olika banker för att se vilka lån som är aktuella, kan man göra efterforskningar angående kostnaderna samt vad för lånevillkor som erbjuds. Detta gäller inte bara när man vill samla krediter i ett och samma lån utan också om man är ute efter ett billån eller bostadslån. Värt att tänka på är att man kan belastas av en rad kreditupplysningar vid kontakt med finansbolag. Lendo har en fördel i att en och samma kreditupplysning ligger som grund för en rad olika lånemöjligheter. Flera större banker och finansinstitut lämnar sina erbjudanden utifrån en och samma information. På detta vis kan man minimera sina antal upplysningar samtidigt som man får åtskilliga möjligheter framför sig.

Läs mer om Lendo på etrender.

Förbättra ekonomisk riskprofil

Inför kontakt med banker av olika slag kan man vinna på att förbättra hur riskprofilen ser ut. Om man har många kreditkort bidrar detta till en högre riskfaktor. Detta även om man inte använder sig av kreditutrymmet. Som långivare finns en risk att du kommer att utnyttja dessa låneutrymmen vilket skulle försämra din betalningsförmåga i värsta fall. Det är enkelt att avsluta låneutrymmen som inte används vilket kan ligga som en stor fördel när man ansöker om lån.

Vidare kan man avvakta, om möjligt, med att ansöka om nya lån ifall man har många kreditförfrågningar. Det finns en gräns för hur länge en förfrågan är aktuell och om man kan vänta i några månader finns stor möjlighet att man framstår bättre i bankernas ögon än om man dras med åtskilliga UC på kortare tid. Dock får man varra aktiv när man väl ansökt för att ha nytta av den ansökan som görs.

Inbrottslarm för alla

Inbrottslarm kan verkligen komma alla till nytta, vare sig det rör sig om privatpersoner, företag, myndigheter, skolor eller vårdinrättningar. En av de stora uppgifterna för ett inbrottslarm är att vid händelse av inbrott så ska larmet störa och försvåra för inbrottstjuvarna. När larmets centralapparat aktiveras så kommer den att vidta lämpliga åtgärder utifrån det som sker. Det finns så kallade tysta inbrottslarm som automatiskt kontaktar larmcentralen vid behov utan att någon siren ljuder. Det finns även inbrottslarm som erbjuder punktskydd vid speciellt känsliga objekt eller skalskydd där man installerar detektorer vid balkongdörrar, fönster och dörrar.

Är inbrottslarm effektiva?

Av naturliga skäl är det ganska svårt att forska på inbrottslarm så det finns inga entydiga studier som visar exakt hur effektiva eller avskräckande inbrottslarm är. I vilket fall som helst ska man alltid tydligt uppvisa att en fastighet är övervakad av ett inbrottslarm. Hur effektivt ett inbrottslarm är avgörs av många olika faktorer. Dels spelar det in hur många sensorer du väljer att installera men även om du har en videokamera eller inte. Väljer du att även ha en videokamera så bör du alltid välja en som kan filma även när det är mörkt ute, det är ju då de flesta inbrott sker. Om du bor i en stor villa eller i en lägenhet i gatunivå så behöver du ganska många sensorer för att inbrottslarmet ska fungera riktigt effektivt.

Hur mycket ska man betala för ett inbrottslarm?

Om du vill ha en snabb överblick vad det kostar att köpa och installera ett inbrottslarmsystem så är det bästa att lägga ut det på offert. Då kan du jämföra de olika priserna som larmföretagen erbjuder. När larmföretagen vet att de konkurrerar sinsemellan så brukar de anstränga sig för att ge dig som en kund ett riktigt bra erbjudande. Om du besitter vissa tekniska kunskaper kanske du klarar dig med en grundutrustning utan abonnemang som är förenat med en månadskostnad.

Vad kräver inbrottslarm för underhåll?

De flesta inbrottslarm som finns på marknaden har en garanti som gäller under ett år. Centralenheten kan ibland behövas dammas av men man ska aldrig göra rent ett inbrottslarm med vatten eller rengöringsprodukter. Om du köper ett inbrottslarm så finns det alltid risk för att det åldras och att modellen inte finns på marknaden om några år, vilket innebär att det kan vara svårt att få tag på reservdelar. Tillverkare kan också upphöra att existera och då är det i princip hopplöst att reklamera.

Cenva Flex sparar energi

Att installera en centraldammsugare är en självklarhet för många som har erfarenhet av internationella kontorslokaler såväl som bostäder. Det är någonting som används i stor utsträckning och som uppskattas av många. Argumenten för att ersätta traditionella dammsugare med ett större system är många och kan läsas i såväl tidningar som på webbsidor. Någonting som dock är en utmaning vid användning av centraldammsugare i större byggnader, är att det drar en del energi. I och med att man samsas om sugkraften i systemet, kan man uppleva att det vissa gånger går sämre än annars. I grund och botten kan det handla om att man har dimensionerat systemet fel och att man egentligen är i behov av en starkare motor. Önskar man minimera energikonsumtionen kan detta dock kännas svårt.

Cenva Flex är ett av de många system som optimerar sugkraft och energikonsumtion. Besparingarna som estimeras är inte heller blygsamma utan rör sig omkring 60-80 %. Tanken bakom Cenva Flex är att anpassa kraften efter behovet. I grund och botten en ganska logisk tanke. Detta görs med en givare som känner av vad som krävs för att tillgodose alla användare som nyttjar centraldammsugaren för tillfället. Antalet pumpenheter eller motorer kan då ändras. Fördelen med detta är att man hela tiden kan erbjuda bra effekt till alla användare, samtidigt som man inte eldar för kråkorna utan hushåller med de resurser som finns.

Installera centraldammsugare

Det är många som under senare tid börjat intressera sig för att installera centraldammsugare både i hemmet och på arbetet. Att slippa ljudet och det omak som följer med att släpa omkring en dammsugare är någonting som intresserar! Vidare kan man dra en rad andra fördelar från detta. Bland annat handlar det om att luften inomhus blir väsentligt mycket bättre! Orsaken är att pumpenheterna inte finns i boendeutrymmet eller i kontoret. Istället återfinns dessa i källare eller undangömt bortom de lokaler där man dagligdags befinner sig. Även om partiklar skulle fly ur dammsugaren är det ingen fara då denna inte befinner sig i samma rum eller del av fastigheten.

Att installera centraldammsugare är ganska enkelt då man får hjälp med allting från dimensionering till installation. När allting fungerar som det är tänkt, kan leveransen anses färdig. Man slipper byta dammsugarpåsar regelbundet och med de många funktioner som finns kopplade till en centraldammsugare, kan man underlätta all form av rengöring.

Tyst överfallslarm

I butiker och serviceyrken finns det en rad situationer som kan uppkomma. I vissa fall går allting snabbt och smidigt att reda ut, medan det i andra fall blir kritiskt. Butiksrån och överfall har dessvärre blivit någonting som förekommer frekvent vilket gett en rad följder i yrkesutövningen för drabbade arbeten. Genom att jobba med överfallslarm kan man bidra till en betydligt tryggare miljö för anställda. Dagens larmsystem är komplexa och inkorporerar flera olika strategier för ökad trygghet och säkerhet. Dels används tysta larmsignaler för att minimera risken för upptrappning av situationen. Samtidigt kopplas lokalens kameror in och skickar en filmsekvens till larmpersonal och polis. På så vis har de full information om vad som väntar, hur många förövare som befinner sig i fastigheten och ifall det finns några vapen man behöver ta hänsyn till.

Rånsituationer går ofta mycket snabbt och det finns begränsad tid att rycka ut för att kunna överrumpla rånare. I och med effektiva överfallslarm kan man många gånger hinna i tid samt även identifiera förövare med hjälp av filmer från övervakningen. Detta underlättar både för polisens arbete och som bevisning vid en förhandling.

En komplett lösning för säkerheten

Överfallslarm är sällan det enda man använder sig av när man jobbar i utsatta positioner. Detta är en del av ett större larmsystem som även hanterar inbrottssituationer under nätter eller närhelst fastigheten inte är bemannad. Dagens företag har en betydligt större möjlighet att ta fram säkra och stabila larmsystem än vad de hade för en tid sedan. Kvaliteten på övervakningar är dessutom långt bättre än de var för några år sedan.

Den som vill förbättra säkerheten i företaget kan vinna stort på att se över de överfallslarm som finns att välja bland. Även den kamerautrustning som kan erbjudas. När man köper in dessa tjänster får man hjälp med allt ifrån strategisk placering av larm och kameror, till bemannad personal som kan svara på eventuella larm. Genom att jobba med effektiv säkerhet och proaktiv hantering av eventuella risker kan man radikalt förändra situationen både för personalen och för verksamheten i stort. Genom att undvika större rån och skadegörelser kan man hålla igång verksamheten utan avbrott. Någonting som annars kan ha stor effekt på vinsten.

Aktiv med barn – motion i vardagen

Att försöka vara aktiv samtidigt som man försöker hålla ihop en familj, satsa på sin karriär, ha ett socialt liv är en konst för alla föräldrar. Det finns dock flera sätt att kombinera en eller flera aktiviteter. Om du har ett yngre barn kan Thule cykelsits göra det lätt att både motionera och spendera kvalitetstid samtidigt.

Thule satsar på aktiva barnfamiljer

Det är intressant att just Thule valt att utveckla produkter för att hjälpa barnfamiljer att skapa en mer aktiv livsstil. Thule cykelsits är ett bra exempel på en produkt som det svenska företaget har utvecklat för att underlätta motion. Cykelsitsen gör det möjligt att enkelt ta med sig barn mellan nio månader upp till cirka sex år på cykeln, en aktivitet som inte bara är bra för kroppen utan även rolig för barnet.

Mer än bara cykelsitsar

Du kan naturligtvis hitta mer än bara Thule cykelsits hos företagets utbud av produkter. Ett annat bra exempel är deras cykelvagnar och multivagnar. Cykelvagnen är som en liten dragkärra där upp till två barn kan sitta bekvämt. Den är enkel att fästa på cykeln och kan sedan dras med i cykelturerna. Cykelvagnen kan omvandlas till en promenadvagn om du skulle vilja det genom att dra fram det främre styrhjulet. Multivagnen är lik cykelvagnen och har många gemensamma funktioner. Bägge går att använda för cykling och promenader men multivagnen är mer stabil och betydligt bättre lämpad för dig som vill jogga. Dessutom har multivagnen bättre fjädring och bekvämare säten, något som behövs om du ska jogga på lite ojämn terräng. Som om inte det vore nog kan du även använda multivagnen när du ska åka längdskidåkning. Om du bara vill kunna cykla med ditt barn så passar Thule cykelsits utmärkt men om du har två barn och vill kunna ta med bägge så bör du överväga en cykel- eller multivagn.

Barnvagn och bärstol

Är det promenader som gäller så kommer du att glädja dig åt de funktionella barnvagnarna som Thule har utvecklat. Precis som alla produkter från företaget är de otroligt väldesignade och kan användas under många tillfällen. Vill du kunna promenera ute i skogen, där barnvagn inte är det bästa alternativet, är bärstolen det perfekta svaret. På samma sätt som ditt barn sitter säkert i en Thule cykelsits kan de sitta säkert, bekvämt och stabilt i bärstolen. Den fungerar i princip som en vandringsryggsäck men istället för vanlig packning så finns det utrymme för ett barn.

Räntor och avgifter

Söker du efter ett lån till bil, hus, fritid eller resor? Oavsett vilka lån som avses är det viktigt att gå igenom de olika villkor som erbjuds. Det är stora variationer mellan olika kreditgivare och man kan många gånger spara åtskilligt på att gå igenom vad för kostnader som kommer med lånet. För att underlätta arbetet med att kontakta och söka efter banker, kan man använda sig av Myloan eller någon av de andra tjänsterna som jämför lån. En viktig funktion är att man snabbt kan nå ut till många lånegivare samtidigt, men det finns även några andra fördelar som man kan åtnjuta i valet av bank.

Besök denna sida som jämför lån för att enklare se kostnadsnivåer hos banker.

Kreditupplysning

När man ansöker om lån får man vanligtvis ett utdrag från kreditupplysningsföretag i anslutning till lånet. Detta innebär att banken har begärt ut information om din privatekonomi för att se vilka risker som finns. Om man har obetalda skulder eller en låg inkomst, kan man bli nekad lån även om det rör sig om mindre belopp. Under perioder är banker och finansbolag restriktiva i fråga om att bevilja lån. Andra tider kan de vara betydligt öppnare. Skulle man få ett nej efter kontakt med en jämförelsetjänst, kan man också höra av sig direkt till banken i fråga. Det kan finnas en rad variabler som väger in och som kan påverka hur de ser på informationen.

Den som har många kreditförfrågningar på kort tid, kan anses vara svår att ge lån. Informationen om att personen tagit många kreditupplysningar kan indikera att det finns en risk för att flera lån beviljas och att kreditbetyget inte är vad det ser ut att vara. Här kan en jämförelsesida vara en bra strategi. I och med att det bara görs en upplysningsförfrågan kan många banker ta del av densamma. Det innebär att man som låntagare bara har ett utdrag under perioden även om man ansökt hos flera banker.

Någonting värt att tänka på är att de flesta kostnader är förhandlingsämnen. Det går ofta att påverka räntor och avi-kostnader för den som önskar.