Cenva Flex sparar energi

Att installera en centraldammsugare är en självklarhet för många som har erfarenhet av internationella kontorslokaler såväl som bostäder. Det är någonting som används i stor utsträckning och som uppskattas av många. Argumenten för att ersätta traditionella dammsugare med ett större system är många och kan läsas i såväl tidningar som på webbsidor. Någonting som dock är en utmaning vid användning av centraldammsugare i större byggnader, är att det drar en del energi. I och med att man samsas om sugkraften i systemet, kan man uppleva att det vissa gånger går sämre än annars. I grund och botten kan det handla om att man har dimensionerat systemet fel och att man egentligen är i behov av en starkare motor. Önskar man minimera energikonsumtionen kan detta dock kännas svårt.

Cenva Flex är ett av de många system som optimerar sugkraft och energikonsumtion. Besparingarna som estimeras är inte heller blygsamma utan rör sig omkring 60-80 %. Tanken bakom Cenva Flex är att anpassa kraften efter behovet. I grund och botten en ganska logisk tanke. Detta görs med en givare som känner av vad som krävs för att tillgodose alla användare som nyttjar centraldammsugaren för tillfället. Antalet pumpenheter eller motorer kan då ändras. Fördelen med detta är att man hela tiden kan erbjuda bra effekt till alla användare, samtidigt som man inte eldar för kråkorna utan hushåller med de resurser som finns.

Installera centraldammsugare

Det är många som under senare tid börjat intressera sig för att installera centraldammsugare både i hemmet och på arbetet. Att slippa ljudet och det omak som följer med att släpa omkring en dammsugare är någonting som intresserar! Vidare kan man dra en rad andra fördelar från detta. Bland annat handlar det om att luften inomhus blir väsentligt mycket bättre! Orsaken är att pumpenheterna inte finns i boendeutrymmet eller i kontoret. Istället återfinns dessa i källare eller undangömt bortom de lokaler där man dagligdags befinner sig. Även om partiklar skulle fly ur dammsugaren är det ingen fara då denna inte befinner sig i samma rum eller del av fastigheten.

Att installera centraldammsugare är ganska enkelt då man får hjälp med allting från dimensionering till installation. När allting fungerar som det är tänkt, kan leveransen anses färdig. Man slipper byta dammsugarpåsar regelbundet och med de många funktioner som finns kopplade till en centraldammsugare, kan man underlätta all form av rengöring.

Tyst överfallslarm

I butiker och serviceyrken finns det en rad situationer som kan uppkomma. I vissa fall går allting snabbt och smidigt att reda ut, medan det i andra fall blir kritiskt. Butiksrån och överfall har dessvärre blivit någonting som förekommer frekvent vilket gett en rad följder i yrkesutövningen för drabbade arbeten. Genom att jobba med överfallslarm kan man bidra till en betydligt tryggare miljö för anställda. Dagens larmsystem är komplexa och inkorporerar flera olika strategier för ökad trygghet och säkerhet. Dels används tysta larmsignaler för att minimera risken för upptrappning av situationen. Samtidigt kopplas lokalens kameror in och skickar en filmsekvens till larmpersonal och polis. På så vis har de full information om vad som väntar, hur många förövare som befinner sig i fastigheten och ifall det finns några vapen man behöver ta hänsyn till.

Rånsituationer går ofta mycket snabbt och det finns begränsad tid att rycka ut för att kunna överrumpla rånare. I och med effektiva överfallslarm kan man många gånger hinna i tid samt även identifiera förövare med hjälp av filmer från övervakningen. Detta underlättar både för polisens arbete och som bevisning vid en förhandling.

En komplett lösning för säkerheten

Överfallslarm är sällan det enda man använder sig av när man jobbar i utsatta positioner. Detta är en del av ett större larmsystem som även hanterar inbrottssituationer under nätter eller närhelst fastigheten inte är bemannad. Dagens företag har en betydligt större möjlighet att ta fram säkra och stabila larmsystem än vad de hade för en tid sedan. Kvaliteten på övervakningar är dessutom långt bättre än de var för några år sedan.

Den som vill förbättra säkerheten i företaget kan vinna stort på att se över de överfallslarm som finns att välja bland. Även den kamerautrustning som kan erbjudas. När man köper in dessa tjänster får man hjälp med allt ifrån strategisk placering av larm och kameror, till bemannad personal som kan svara på eventuella larm. Genom att jobba med effektiv säkerhet och proaktiv hantering av eventuella risker kan man radikalt förändra situationen både för personalen och för verksamheten i stort. Genom att undvika större rån och skadegörelser kan man hålla igång verksamheten utan avbrott. Någonting som annars kan ha stor effekt på vinsten.

Aktiv med barn – motion i vardagen

Att försöka vara aktiv samtidigt som man försöker hålla ihop en familj, satsa på sin karriär, ha ett socialt liv är en konst för alla föräldrar. Det finns dock flera sätt att kombinera en eller flera aktiviteter. Om du har ett yngre barn kan Thule cykelsits göra det lätt att både motionera och spendera kvalitetstid samtidigt.

Thule satsar på aktiva barnfamiljer

Det är intressant att just Thule valt att utveckla produkter för att hjälpa barnfamiljer att skapa en mer aktiv livsstil. Thule cykelsits är ett bra exempel på en produkt som det svenska företaget har utvecklat för att underlätta motion. Cykelsitsen gör det möjligt att enkelt ta med sig barn mellan nio månader upp till cirka sex år på cykeln, en aktivitet som inte bara är bra för kroppen utan även rolig för barnet.

Mer än bara cykelsitsar

Du kan naturligtvis hitta mer än bara Thule cykelsits hos företagets utbud av produkter. Ett annat bra exempel är deras cykelvagnar och multivagnar. Cykelvagnen är som en liten dragkärra där upp till två barn kan sitta bekvämt. Den är enkel att fästa på cykeln och kan sedan dras med i cykelturerna. Cykelvagnen kan omvandlas till en promenadvagn om du skulle vilja det genom att dra fram det främre styrhjulet. Multivagnen är lik cykelvagnen och har många gemensamma funktioner. Bägge går att använda för cykling och promenader men multivagnen är mer stabil och betydligt bättre lämpad för dig som vill jogga. Dessutom har multivagnen bättre fjädring och bekvämare säten, något som behövs om du ska jogga på lite ojämn terräng. Som om inte det vore nog kan du även använda multivagnen när du ska åka längdskidåkning. Om du bara vill kunna cykla med ditt barn så passar Thule cykelsits utmärkt men om du har två barn och vill kunna ta med bägge så bör du överväga en cykel- eller multivagn.

Barnvagn och bärstol

Är det promenader som gäller så kommer du att glädja dig åt de funktionella barnvagnarna som Thule har utvecklat. Precis som alla produkter från företaget är de otroligt väldesignade och kan användas under många tillfällen. Vill du kunna promenera ute i skogen, där barnvagn inte är det bästa alternativet, är bärstolen det perfekta svaret. På samma sätt som ditt barn sitter säkert i en Thule cykelsits kan de sitta säkert, bekvämt och stabilt i bärstolen. Den fungerar i princip som en vandringsryggsäck men istället för vanlig packning så finns det utrymme för ett barn.

Räntor och avgifter

Söker du efter ett lån till bil, hus, fritid eller resor? Oavsett vilka lån som avses är det viktigt att gå igenom de olika villkor som erbjuds. Det är stora variationer mellan olika kreditgivare och man kan många gånger spara åtskilligt på att gå igenom vad för kostnader som kommer med lånet. För att underlätta arbetet med att kontakta och söka efter banker, kan man använda sig av Myloan eller någon av de andra tjänsterna som jämför lån. En viktig funktion är att man snabbt kan nå ut till många lånegivare samtidigt, men det finns även några andra fördelar som man kan åtnjuta i valet av bank.

Besök denna sida som jämför lån för att enklare se kostnadsnivåer hos banker.

Kreditupplysning

När man ansöker om lån får man vanligtvis ett utdrag från kreditupplysningsföretag i anslutning till lånet. Detta innebär att banken har begärt ut information om din privatekonomi för att se vilka risker som finns. Om man har obetalda skulder eller en låg inkomst, kan man bli nekad lån även om det rör sig om mindre belopp. Under perioder är banker och finansbolag restriktiva i fråga om att bevilja lån. Andra tider kan de vara betydligt öppnare. Skulle man få ett nej efter kontakt med en jämförelsetjänst, kan man också höra av sig direkt till banken i fråga. Det kan finnas en rad variabler som väger in och som kan påverka hur de ser på informationen.

Den som har många kreditförfrågningar på kort tid, kan anses vara svår att ge lån. Informationen om att personen tagit många kreditupplysningar kan indikera att det finns en risk för att flera lån beviljas och att kreditbetyget inte är vad det ser ut att vara. Här kan en jämförelsesida vara en bra strategi. I och med att det bara görs en upplysningsförfrågan kan många banker ta del av densamma. Det innebär att man som låntagare bara har ett utdrag under perioden även om man ansökt hos flera banker.

Någonting värt att tänka på är att de flesta kostnader är förhandlingsämnen. Det går ofta att påverka räntor och avi-kostnader för den som önskar.

Arboristens kunskap och syfte

Arboristens kunskap och syfte

En arborist (från latinets ”arbor” som betyder träd) jobbar med allt som har med träd att göra, de är helt enkelt experter på träd. Ibland kallas arborister också för trädvårdare. I Stockholm finns det ett stort utbud av arborister som gör allt från trädfällning och sektionsfällning till stubbfräsning och som även forslar bort de träd som har blivit fällda.

Hur jobbar en arborist i Stockholm? 

En arborists uppgift är att försäkra sig om att träden är säkra och friska. De får inte utgöra en säkerhetsrisk vilket kan vara fallet om trädet inte står stadigt i jorden och håller på och faller ned. Ett nedfallet träd kan skada både människor och egendom så man ska alltid fälla ett träd som håller på att ramla. En arborist i Stockholm ska också vårda och beskära träden och se till att träden är vackra att se på. De utför även kronrensningar, det innebär att man beskär trädets grenar för att bli av med skadade och sjuka grenar. Ibland vill kunden att trädet beskärs för att man ska få in mer sol i trädgården. I vissa fall behöver arboristen klättra upp i ett träd för att kunna studera om det finns röta i stammen eller grenarna.

Trädkonsulter 

Det tar flera år att utbilda sig till arborist i Stockholm. Efter avklarad utbildning så kan man utföra så kallade konsultuppdrag där man ger råd om hur träd ska skötas på bästa sätt. Det kan handla om vilken typ av gödsel som ett visst träd behöver eller vilken sorts träd som lämpar sig bäst i just din trädgård. I Stockholm trivs inte samma typ av träd som till exempel längre söder ut. En arborist kan också ge utbildningar i hur man bekämpar skadedjur och trädsjukdomar. Om du skulle råka ut för ett sjukt träd så kan en arborist sätta upp en vårdplan för att få ditt träd att må bättre.

När bör jag kontakta en arborist? 

Det finns vissa varningstecken som man alltid bör hålla utkik efter om man har träd i sin trädgård. Om ett träd tappar ovanligt mycket grenar eller har en massa döda grenar så bör du kontakta en arborist. Har du råkat ut för en storm ska du också ringa en arborist som kan avgöra om det är några träd som behöver fällas. Svampar kan vara skadligt för dina träd så upptäcker du svampar bör du genast kontakta en av dessa experter.

Hur väljer jag min produktreklam

Hur väljer jag min produktreklam

Behöver ditt företag hjälp att hitta en större kundkrets? Vad gör jag för att mitt förtag får mer kunder? Ett alternativ är att jobba med profilreklam vilket är en effektiv metod att skapa positiva känslor kring ditt företag. Men det är viktigt att profilprodukten är genomtänkt så att kunden minns ditt företag positivt. Innan du skapar en profilprodukt till ditt företag är det viktigt att du funderar på vad du ska ha den till och inte beställa produkter ogenomtänkte. Att ha ogenomtänkta produkter till din profilreklam kan få en högre kostnad och en negativ syn på mitt företag.

Hur väljer jag min produktreklam

Du kan börja med att ställa dig frågor så som, ska produkten användas internt eller spridas till kunder? Vad tror du att kunder vill ha och vad uppskattar de? När du har svart på dessa frågor vet du bättre vilken produkt du ska välja.  Vilket kvalitet ska jag ha på produkten och vilken budget har jag för att producera produkter. Om du ska dela ut saker på ett event är det okej att ha pennor och godis som är billiga med din logo på. Men funderar du istället på att ge presenter till dina bästa kunder är det viktigt att produkten har ett syfte och är av bättre kvalité.

Din image är viktig

Idag är människor nästan immuna mot reklam och det finns massor av dålig profilreklam så som billiga kepsar med hotell logo och fula t-shirts utan passform. Dessa varor vill inte kunden ha och kommer säkerligen inte använda heller. Därför är det viktigt att man väljer att ha en viss kvalitet och att produkten stämmer överens med kundens uppfattning om ditt företag.

Vad ska jag tänka på när jag gör profilreklam och hur väljer jag en bra leverantör?

Det är viktigt att hitta en leverantör som jag kan lite på. Att börja med att kolla på tidigare produkter de har gjort kan vara en bra start. Är det tidigare produkterna fina, har de bra kvalité skulle jag använda dessa produkter? Vad har de för kostnad? Har jag råd att använda mig av dem och kommer de ge resultat till mitt företag?  Har leverantören hållbar utvecklingstänk? Eller gör de bara massprodukter som går direkt till soporna? Alla dessa frågar är viktiga att ställa sig innan man väljer leverantör. Det finns många aktörer på marknaden så är man inte säker på den första leverantören är det bättre att kolla på flera alternativ.

Att lära sig cykla – Balanscyklar

Att lära sig cykla - Balanscyklar

Minns du hur du lärde dig cykla? Det var säkerligen iallafall inte enkelt. Att lära sig cykla kan dock vara enkelt beroende på metod. Med hjälp av balanscyklar kan man lära sig cykla både snabbare och roligare. Glöm att behöva springa dag och och dag in med ditt barns cykel. Balanscyklar hjälper dina barn att hitta balansen först och sedan är det bara att trampa. Många hävdar att balanscyklar är det bästa sättet att lära sig cykla. Köp en till ditt barn nu!

Balanscyklar – lär dig cykla snabbare

Balanscyklar är som en vanlig barncykel förutom en sak. Balanscyklar har inga pedaler. För att ta sig fram med hjälp av balanscyklar sparkar sig barnet fram. På detta sätt kan barnen lära sig att hitta balanser. Springcyklar som balanscyklar också kallas sägs av många vara bäst i test. Det svåra med att lära sig cykla är balansen. Med hjälp av balanscyklar lär sig barnen på ett roligt sätt att hitta balansen så att de kan börja cykla snabbare. Det är säkrare då barnen med balanscyklar inte ramlar lika ofta. De sätter helt enkelt i fötterna och de vinglar till. Med lite övning kan de glida länge på sina balanscyklar.

Balanscyklar eller stödhjul – vad är bäst?

Många lär sig att cykla med hjälp av stödhjul. Det har vissa fördelar med balanscyklar har ännu fler. Du behöver inte ens köpa balanscyklar för att använda tekniken. Montera bara av pedalerna på en barncykel och så kan man börja öva. När ditt barn har balans kan man montera på pedalerna igen. Om barnen efter sina balanscyklar behöver hjälp att lära sig trampa kan man montera stödhjul. Med balanscyklar kan man få balans och styrning, med stödhjul att trampa och ta sig framåt själv. Sedan kombinerar man allt till ett och vips så cyklar dina barn!

Tips när du köper balanscyklar

När man köper balanscyklar finns det många saker att tänka på. Första är behovet av balanscyklar, kan du montera av pedalerna på en vanlig cykel? Sedan ska du kolla om de balanscyklar du kollar på har bra och säkert grepp. Kolla både på däckens tjocklek och på sadeln. Om barnet riskerar att halka är det farligt. Särskilt om balanscyklar ska användas på en gata där det passerar fordon. Kolla därför med återförsäljarna. Fråga om vilka balanscyklar som är säkrast. Det är det viktigaste när det kommer till kritan trots allt!

Kostnaden för att köpa ett larm

Kostnaden för att köpa ett larm

På sätt och vis är säkerhetsprodukter för hemmet inte särskilt billiga. Men vem har å andra sidan råd att förlora sina dyrbara värdesaker? Det är egentligen fel att försöka diskutera huruvida det är viktigt att skapa trygghet i sin bostad, eftersom du till varje pris bör försöka hålla din familj säker. Tryggheten väger alltid tyngre än kostnaden för densamma. Brottsligheten är på uppgång och därför är det idag helt nödvändigt att investera i ett larm.

Trots detta har bara en liten del av alla svenska hem ett larm installerat. Detta trots det faktum att antalet inbrott i Sverige har ökat med mer än 50 procent sedan 1996. Med tanke på att studier visar att ungefär 60% av landets inbrottstjuvar drar sig för att göra inbrott i bostäder med larmsystem, är det egentligen märkligt att inte fler svenskar låter installera ett sådant, speciellt när man enkelt kan beställa larm på till exempel larmkollen.se.

Dagens larm billigare än gårdagens

Kostnaden för inköpet av ett larmsystem kan vara en sak som avskräcker en del bostadsägare och hyresgäster. Men den genomsnittliga kostnaden för ett larmsystem är faktiskt betydligt lägre än kostnaden för de tillhörigheter som ofta stjäls i samband med inbrott. Och då har vi inte ens vägt in kostnaden för ett mänskligt liv, eftersom det som bekant är svårt att sätta en prislapp på människoliv.

Ett bra larm kostade tidigare femsiffriga belopp att köpa och få installerade. Men säkerhetsföretagen har hittat sätt att sänka kostnaden för larmsystem genom att minska den initiala kostnaden och introducera gör-det-själv-system på marknaden. Ett larmsystems initiala kostnad täcker vanligtvis utrustningen och installationen. Men om du inte har råd med denna kostnad, kan du ofta välja att debiteras månadsvis istället. De modeller som du själv kan installera gör det också möjligt för dig att själv installera utrustningen och därigenom även ta kontroll över enheten.

Du kan då välja vilka funktioner och tillbehör du känner att du har ett behov av. Om du vill ha ett fullfjädrad larm med massvis av funktioner, kan du köpa ett paket med många sensorer, flertalet säkerhetskameror och andra komponenter. Du som nöjer dig med ett enklare system kan istället köpa och installera ett mindre sofistikerat sådant.

Content management

Content management

Content management kallas på svenska för innehållshanteringssystem. Ett långt ord med en viktig betydelse. För dig som inte är programmerare kan det vara svårt att skapa en hemsida. Att skriva kod och få allt rätt för att hantera din websida är svårt och det är knöligt att göra ändringar. Med content management systems kan du enkelt gå in och redigera din hemsida. Det är enkelt och smidigt, vem som helst kan göra det! Du kan med content management spara mycket tid och sprida rätt information till dina kunder.

Vad är content management?

Content managent eller innehållshanteringssystem är ett typ av system. Detta system låter dig gå in på din hemsida och redigera den. Om du inte har råd att anlita en programmerare eller vill kunna fixa allt själv är detta något för dig! Med detta systemet kan du göra ändringar och redigera stavfel hur enkelt som helst. Du behöver inte skriva i kod eller känna till ett språk för att programmera i. Det enda som krävs är grundläggande kunskaper i att redigera ett dokument. Det är inte svårare än så! Innehållshanteringssystem eller content management underlättar för många företagare och anställda.

Olika typer av content management 

Det finns två olika typer av content management. Den ena är offline och kräver att du som ska redigera skriver i ett visst format. Det är enklare än om du hade behövt göra allt själv men fortfarande ett knöligt alternativ. Med content management offline måste du alltid ha tillgång till din dator om du ska göra någon ändring. Det är svårare och kräver också ett visst format. Det andra alternativet är på många sätt bättre. Om du har content management eller Innehållshanteringssystem online kan du redigera från vilken dator som helst i världen! Tänk dig att kunna låna en dator i Hong Kong och enkelt uppdatera din hemsida om du skulle vara i behov!

Fördelen med att ha content management

Det finns många fördelar med att skaffa content management system till sin websida. Ofta är det inte de som är allra mest tekniskt kunniga som sitter på all information. Ett företag tjänar på att vem som helst av de anställda när som helst ska kunna ändra på hemsidan. Det fungerar bara om det är lättillgängligt och lätthanterligt. Content management erbjuder båda och gör det lättare att hantera hemsidan. Vem som helst som kan hantera att jobba i ett dokument kan ändra hemsidan. Uppdaterad information gör både anställda och kunder nöjda!

Rätt emballage med stålband – för en säker transport

I den här texten berättar vi mer om hur du säkrar ditt gods med emballage och mer specifikt med stålband. Genom att säkra transporten med stålband försäkrar du dig om att transporten går bra och smidigt, utan att någonting skadas.

Stålband för att säkra din transport

Ditt gods utsätts för en hel del påfrestningar under en transport där det hanteras vid både lastning, omlastningar på terminaler och vid lossning. För att godset ska komma fram helt ska det emballeras för att tåla de olika påfrestningar som det kan utsättas för under en transport. Inom emballage menas att säkra godset med bland annat stålband. Stålband är tålig och starka och skyddar godset mot påfrestningarna som hände runder vägen. Det ska till exempel tåla att samlastas med annat gods och lasten ska kunna säkras enligt gällande regler inför transport. Paketgods hanteras på en sorteringsbana vilket innebär att godset måste vara emballerat för att klara hanteringen. Gods som ska transporteras på sjö eller med flyg är ofta utsatt för naturens krafter och bör förpackas och emballeras därefter och flyggods ska inför transport vara redo för lastning. Det här är bara några exempel på vilka påfrestningar godset utsätts för vid en transport och vid alla dessa exempel kan stålband användas.

Lastsäkring och pallsäkring med stålband

I normalfallet är det avsändaren som ska lastsäkra sitt gods enligt svenska regler eller motsvarande regler för utrikestransporter. Dessa regler gäller främst vid hellaster där chauffören ej närvarar vid lastning eller där chauffören endast är behjälplig på flaket. Avsändaren ansvarar för att godset är förpackat, stuvat och beskaffat på ett sådant sätt att det tål normal transporthantering och även att godset lastsäkras med hjälp av stålband. Reglerna för lastsäkring säger att lasten ska stuvas och säkras så att inga delar av lasten kan glida, tippa, rulla eller vandra. Man kan uppnå detta genom antingen låsning, förstängning, surrning med stålband eller en kombination av dessa åtgärder. Utöver den utrustningen för lastsäkring ska avsändaren ställa extra lastsäkringsutrustning till chaufförens förfogande. Normalt sett gäller ett stålband per flakmeter.

Även pallar ska säkras med stålband. Försöka packa pallen så att godset ligger innanför pallkanten. En vanlig skadeorsak vid normal godshantering är att godset ligger utanför kanten. Packa pallen även jämn på toppen om det är möjligt. Utstickande gods kan lättare skadas.  Säkra tungt och ostadigt gods mot pallen med stålband och lägg tyngdpunkten jämnt och lågt.