Konferensmöjligheter i Stockholm – stad eller skärgård

Vill ni förlägga er konferens till ett naturskönt område samtidigt som ni vill ha nära till innerstan? Varför inte förlägga konferensen till Stockholms vackra skärgård. Eller håll er konferens i centrum, med möjlighet att utnyttja allt som Stockholm har att erbjuda.

I Stockholm finns många möjligheter till variation för den som söker en plats att hålla en konferens. Ni kommer att finna många alternativ i innerstan, allt från mindre och billigare varianter till lyxigare konferensanläggningar. Ni kan även välja om ni vill inkludera mat och boende när ni väljer konferensanläggning i Stockholms innerstad, eller om ni bara vill hyra ett konferensrum och utnyttja Stockholms många restaurang- och hotellalternativ. Här finns något för alla smaker.

I Stockholms innerstad har ni nära till allt, och om ni har en dag över efter konferensen kan ni besöka något av Stockholms många museer, strosa på shoppinggatorna, promenera på Djurgården eller besöka ett mysigt fik i Gamla Stan.

Konferens i Stockholm

Innerstad eller naturnära

Om ni inte vill ha er konferens i Stockholms innerstad utan söker en avkopplande och naturskön miljö kan vi rekommendera att söka efter konferensanläggningar i Stockholms vackra skärgård. En båttur ut i Skärgården är dessutom en perfekt början på en lyckad konferens.

I Stockholms skärgård finner du både gemytliga gamla konferensanläggningar med en personlig prägel, ett vänligt bemötande och trevlig stämning, och nyare lyxiga konferensanläggningar med modern utrustning och stora ytor. Det ni kan vara säkra på oavsett vilken konferensanläggning ni väljer är att ni kommer att kunna njuta av skärgårdens vackra omgivningar under er konferens, utan att distraheras av det Stockholms innerstad har att erbjuda.

I Stockholms skärgård finns möjlighet till avkoppling, men även till att lära känna varandra bättre och till team building, kanske genom någon av de aktiviteter som konferensanläggningarna tillhandahåller. Om ni inte nöjer er med skärgårdens lugn, kan ni göra konferensen till en upplevelse genom att paddla kanot eller besöka något av Stockholms skärgårds vackra span. Eller varför inte ha vinprovning på kvällen och avnjuta en god middag med utsikt över vattnet efter en lång konferensdag. Och varför inte ta ett morgondopp innan konferensen börjar dagen efter.

Oavsett om ni väljer att ha er konferens med badmöjligheter eller shoppingmöjligheter runt knuten kommer ni säkert att bli nöjda om ni väljer att hålla er konferens i Stockholm – här finns något för alla.

Delar av pensionen du själv kan påverka

Förutom att försöka skaffa sig en högre lön i arbetet, finns det flera andra sätt där man kan påverka sin pension. Även om det ibland kan vara svårt att lägga ifrån sig pengar till pensionen, som kanske känns långt borta för tillfället, kan det göra att du får en betydligt tryggare ekonomi på ålderns höst. Utan egna ansträngningar för att öka pensionen kan det helt enkelt bli lite tunt i plånboken efter att man har dragit sig tillbaka.

En annan anledning till att försöka påverka sin pension själv, är att vi knappast kan veta hur framtiden ser ut. Kanske är den allmänna pensionen betydligt lägre om 20 – 30 år? För att vara säker är det bästa troligtvis att helt enkelt börja så tidigt som möjligt, för att på så vis få en så ekonomiskt tryggad ålderdom som det bara går.

Delar av pensionen du själv kan påverka

PPM

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv har möjlighet att förvalta. Många väljer att lämna över detta till olika fondbolag (Advisor t.ex.), för att slippa ha hand om det själv. Att leta upp fonder för sin PPM själv kan vara både svårt, tidskrävande och vara förenat med stora risker om man inte är kunnig.

Samtidigt visar statistik att de privata fondbolagen ofta gör bra ifrån sig. Enligt siffror som kan ses på Advisors hemsida, kan man läsa att deras PPM-konton har ökat betydligt mer än genomsnittet på marknaden. Vilket är självfallet till att allt fler väljer just Advisor PPM som sin fondförvaltare för pensionen.

Eget sparande

Att spara på egen hand kan man göra på flera sätt. Ett av de sätten är att öppna ett investeringssparkonto (ISK). På ett ISK betalar man ingen reavinstskatt, vilket gör det mer förmånligt än många andra sparformer.

Istället betalar man en schablonskatt som baseras på statslåneräntan. Då den här räntan har legat på en låg nivå i många år, är ett ISK ett bra sätt att pensionsspara på egen hand. Här gäller det, precis som när man sparar överlag, att börja så tidigt som möjligt. Att pensionsspara är mycket långsiktigt och görs normalt över många decennier. Därför är det inget man bör skjuta upp.

Tjänstepension

Om du har möjlighet att få tjänstepension, är det inget du bör tacka nej till. Genom den allmänna pensionen finns ett intjänande tak som ligger på ca 38 000 kronor i månaden. Tjänar du mer än detta tillförs alltså inga pengar till den allmänna pensionen. Med tjänstepensioner finns inte dessa tak på samma sätt, utan du kan se fram emot mer pengar i plånboken när du väl går i pension. Det bästa vore att ha tjänstepension, eget sparande och PPM-förvaltning – men har man bara en av dessa kan skillnaden i pensionen komma att bli stor.

Renare kontor med rätt utförare

Det finns en rad argument för att sköta kontorsstädningen och hålla kontoret i fint skick. Dels de naturliga och kanske självklara anledningarna vilka handlar om att se bra ut för kunden, men ett rent kontor kan också öka produktiviteten! En rad teorier kan läggas ut om hur man presterar bättre när man är i ordnade och rena miljöer. Dessutom visar man för personalen att man är mån om verksamheten. Detta kan påverka såväl effektivitet som noggrannhet. Statistik går att finna för det mesta när det kommer till kontor och företag. Samtidigt är kontorsstädning någonting som har en direkt effekt. En bra utförare av kontorsstädning i Stockholm kommer snabbt in i rutinerna och lär sig vilka områden som behöver extra tillsyn. Tidsbesparingarna är stora och etablerade verksamheter undrar inte om man skall ta in proffs för sin kontorsstädning. Det är bara en fråga om vem som skall kontaktas för uppdraget!

Bättre teamkänsla genom snyggare kontor

Har du någon gång varit på ett kontor där man inte tagit hand om renhållning och städ? De flesta av oss har nog varit med om detta vid något tillfälle. Samma personer som delar upplevelsen är också generellt övertygade om att de inte vill ha en sådan miljö själva. I Stockholm finns ett brett utbud utförare av kontorsstädning. Med erfarenhet kommer också effektivitet och vana av att skräddarsy sina erbjudanden för kunden i fråga. Det är således inte en överraskning att de flesta väljer etablerade och kunniga personer vid behov av kontorsstädning i Stockholm.

För att hitta rätt kan man titta på några olika faktorer som alla väger in i beslutet. Dels är det en fråga om vilket upplägg som finns. Några jobbar endast med vissa intervall medan andra kan erbjuda såväl veckostädning som dagligt underhåll alternativt mer sporadiska inhopp. Det är viktigt att beställa den städtjänst som kan leverera vad man behöver. Det kan annars bli kontraproduktivt med en ny kostnad fast man gör lika mycket arbete själv. För de flesta är det även viktigt att även kök och badrum ingår i avtalet. Detta är platser som snabbt blir smutsiga och som behöver tas omhand regelbundet.

Rätt utförare gör stor skillnad och blir viktiga resurser i företaget.

Advisor är en svensk fondförvaltare

Advisor är en fondförvaltare som dels har två egna fonder – Advisor Multihedge och Advisor Världen, varav den senare också är valbar som fond i PPM-systemet. Företaget specialiserar sig på att förvalta våra premiepensionskonton och priset för detta är 645 kronor för ett år, 1 095 kronor för två år eller 1 545 kronor för tre år. Vad får man då för detta? Det som Advisor erbjuder är en förvaltning av PPM-kontot med målet att kapitalet på kontot hela tiden ska vara optimalt placerat efter de givna förutsättningarna. Den strategi som förvaltningsbolaget använder sig av är långsiktig men samtidigt aktiv.

Den del av den allmänna pensionen som utgörs av premiepensionssystemet med dess valbara fonder är 13,5 procent. Eftersom premiepensionen utgör en relativt liten del av den allmänna pensionen, öppnar detta upp för en mer offensiv och aktiv förvaltning med ett något högre risktagande. En liten procentuell skillnad i värdeökningen över en till exempel tioårsperiod eller mer gör nämligen en väldigt stor skillnad för din slutgiltiga premiepension. Värdet på ditt premiepensionskonto, och därmed också den månatliga summa som kommer att betalas ut till dig när du går i pension, kan fördubblas under en 20-årsperiod med en genomsnittlig värdeökning på bara 5 procent per år.

Inbetalningar till pensionssystemet

Såväl du själv och din arbetsgivare betalar årligen in en avgift till pensionssystemet. Denna avgift baseras på din inkomst och ger dig en pensionsrätt. De pensionsrätter som du samlar ihop under din livstid ligger till sedan till grund för beräkningen av din pensions storlek. Såväl de pensionsrätter som tjänas in som de pensioner Pensionsmyndigheten betalar ut följer inkomstutvecklingen i Sverige. Pensionerna anpassas också till den ökade livslängden i landet, genom att din pension beräknas utifrån din årskulls beräknade livslängd.

Det gamla pensionssystemet var inte hållbart

Dagens pensionssystem togs fram för att stå bättre rustat än det äldre ATP-systemet för de demografiska och samhällsekonomiska förändringar vårt land står inför. Ett exempel på en sådan utmaning är att vi lever allt längre, vilket leder till en större andel pensionärer i förhållande till personer som arbetar. Ett ökat antal pensionärer leder till en ökad kostnad för pensionssystemet, vilket gör att det finns en risk att utgifterna i systemet är större än intäkterna.

De påfrestningar som den ökade medellivsslängden och den inbromsade ekonomiska tillväxten innebar för ATP-systemet, gjorde att prognoserna pekade mot att AP-fonderna riskerade att helt tömmas i början av 2000-talet. Därför sågs pensionssystemet över och en utredning sattes igång för att ta fram ett mer hållbart system.

Det nya pensionssystemet har tagits fram för att vara hållbart

För att pensionssystemet ska vara stabilt oavsett hur demografin och ekonomin i landet utvecklar sig, har en automatisk balanseringsmekanism implementerats i systemet. Syftet med denna mekanism, den så kallade pensionsbromsen, är att säkerställa att pensionssystemet är självförsörjande och inte riskerar att gå med underskott. Den fungerar på så sätt att de avgifter som betalas in i systemet balanseras mot de utbetalningar av pensioner som görs. Om pensionsutbetalningarna under det kommande året förväntas överstiga inbetalningarna av avgifter sänks pensionen. Om förhållandet är det motsatta höjs istället densamma.

Finansieringen av pensionssystemet

Pensionssystemet finansieras med hjälp av de pensionsavgifter som anställda, arbetsgivare och företagare betalar in till systemet. De tre typerna av pensionsavgifter som finns är: den allmänna pensionsavgiften, arbetsgivaravgiften (egenavgiften för egenföretagare) och den statliga ålderspensionsavgiften.

Den som är anställd betalar en allmän pensionsavgift motsvarande 7 procent av lönen och eventuella ersättningar från arbetslöshets- och sjukförsäkringar (förutom sjuk- och aktivitetsersättning). Denna avgift gäller för inkomster på upp till 8,07 inkomstbasbelopp. Vid taxeringen ges ett avdrag på skatten motsvarande den allmänna pensionsavgiften. Det betyder alltså att du egentligen inte betalar någon allmän pensionsavgift överhuvudtaget, utan att denna avgift finansieras med hjälp av allmänna skatter.

Arbetsgivare betalar 10,21 procent av de anställdas lön i pensionsavgift. Egenföretagare betalar egenavgift istället för arbetsgivaravgift. Denna avgift gäller för hela din inkomst, även den del som eventuellt överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomster över 8,07 inkomstbasbelopp ger dock inte pensionsrätter, utan går istället till stadsbudgeten i form av en skatt.

Statligt finansierad ålderspensionsavgift

Staten betalar en pensionsavgift på 10,21 procent för den som uppbär ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringen som är pensionsgrundande. Den som har sjuk- och aktivitetsersättning betalar staten den fulla avgiften på 18,5 procent för. Samma sak gäller om du har ett tillgodoräknat pensionsgrundande belopp för studier eller barn. Den ålderspensionsavgift som staten betalar finansieras med hjälp av allmänna skattemedel.

Hur korrelerar pensionsrätterna och pensionsavgifterna?

Totalt uppgår pensionsavgifterna till 17,21 procent av inkomsten. Vi vet också att 18,5 procent av lönen går till den allmänna pensionen, i form av pensionsavgift och pensionsrätt. Så hur fungerar det egentligen? Svaret är att din pensionsgrundande inkomst är din inkomst efter det avdrag som görs för allmän pensionsavgift motsvarande 7 procent. 18,5 procent är avgiften på den pensionsgrundande inkomsten, vilket efter avdraget på 7 procent ger en avgift på 17,21 procent av den totala inkomsten.

Den maximala inkomsten som är förenad med pensionsavgiften är 8,07 inkomstbasbelopp. Det innebär att den högsta möjliga pensionsgrundande inkomsten är 7,5 inkomstbasbelopp, efter avdraget för den allmänna pensionsavgiften på 7 procent.

AP-fonderna

De så kallade AP-fonderna förvaltar kapital för vår allmänna pension, det vill säga inkomstpensionen och premiepensionen. De fyra första fonderna – Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, är ansvariga för att förvalta inkomstpensionssystemets buffert. När det råder ett underskott i pensionsutbetalningar tas kapital därifrån och vid ett överskott förs kapital till dessa fonder. Sjätte AP-fonden är även den en buffertfond i inkomstpensionssystemet men är en stängd fond dit inget kapital varken tillförs eller överförs från fonden.

Sjunde AP-fonden är inte en del av inkomstpensionssystemet utan förvaltar istället kapital i premiepensionssystemet. En del av denna fond är fonden Såfa (AP7 Såfa), vilket är det statliga alternativet som pensionssparare och pensionärer kan välja för förvaltning av kapitalet på premiepensionskontot. Den som inte väljer någon annan fond får även den sitt kapital placerat i AP7 Såfa. Av denna anledning kallas fonden ibland för AP7-soffan i folkmun.