Fastighetsköp

Den som köper en fastighet i bolag får framförallt fördelar vid en framtida försäljning. När en fastighet byter ägare tillkommer en lagfartsavgift på 1,5 procent av fastighetens taxeringsvärde. Denna slipper man om fastigheten ägs av ett bolag. Ytterligare en fördel är att du, om fastigheten ägs av ett bolag, kan utföra en grundlig företagsbesiktning innan köpet för att försäkra dig om att finanserna är i god ordning samt att alla skatter har betalats. Foretagsfastighet.se

Samla lån

Samla lån

Bland de många kreditinstitut och banker som finns tillgängliga för konsumenter är det vissa som har stora räntekostnader samt avgifter. Detta medför allt som oftast att låntagare drar på sig krediter som i slutänden bara växer. För att bromsa kurvan samlas krediter i ett helt nytt lån med bättre ränta. Om man inte tar nya krediter kan man på detta sätt minimera alla kostnader och äntligen betala av allting samtidigt. Lendo är ett av de företag som erbjuder denna möjlighet för personer vars räntekostnader blir för höga. Det kan handla om lån där räntorna är omkring 25 % eller ännu värre. Trots att ett privatlån generellt har högre kostnader än ett lån med säkerhet, är det ofta fördelaktigt att samla flera poster i ett lån.

En jämförelse

Innan man tar kontakt med olika banker för att se vilka lån som är aktuella, kan man göra efterforskningar angående kostnaderna samt vad för lånevillkor som erbjuds. Detta gäller inte bara när man vill samla krediter i ett och samma lån utan också om man är ute efter ett billån eller bostadslån. Värt att tänka på är att man kan belastas av en rad kreditupplysningar vid kontakt med finansbolag. Lendo har en fördel i att en och samma kreditupplysning ligger som grund för en rad olika lånemöjligheter. Flera större banker och finansinstitut lämnar sina erbjudanden utifrån en och samma information. På detta vis kan man minimera sina antal upplysningar samtidigt som man får åtskilliga möjligheter framför sig.

Läs mer om Lendo på etrender.

Förbättra ekonomisk riskprofil

Inför kontakt med banker av olika slag kan man vinna på att förbättra hur riskprofilen ser ut. Om man har många kreditkort bidrar detta till en högre riskfaktor. Detta även om man inte använder sig av kreditutrymmet. Som långivare finns en risk att du kommer att utnyttja dessa låneutrymmen vilket skulle försämra din betalningsförmåga i värsta fall. Det är enkelt att avsluta låneutrymmen som inte används vilket kan ligga som en stor fördel när man ansöker om lån.

Vidare kan man avvakta, om möjligt, med att ansöka om nya lån ifall man har många kreditförfrågningar. Det finns en gräns för hur länge en förfrågan är aktuell och om man kan vänta i några månader finns stor möjlighet att man framstår bättre i bankernas ögon än om man dras med åtskilliga UC på kortare tid. Dock får man varra aktiv när man väl ansökt för att ha nytta av den ansökan som görs.

Inbrottslarm för alla

Inbrottslarm kan verkligen komma alla till nytta, vare sig det rör sig om privatpersoner, företag, myndigheter, skolor eller vårdinrättningar. En av de stora uppgifterna för ett inbrottslarm är att vid händelse av inbrott så ska larmet störa och försvåra för inbrottstjuvarna. När larmets centralapparat aktiveras så kommer den att vidta lämpliga åtgärder utifrån det som sker. Det finns så kallade tysta inbrottslarm som automatiskt kontaktar larmcentralen vid behov utan att någon siren ljuder. Det finns även inbrottslarm som erbjuder punktskydd vid speciellt känsliga objekt eller skalskydd där man installerar detektorer vid balkongdörrar, fönster och dörrar.

Är inbrottslarm effektiva?

Av naturliga skäl är det ganska svårt att forska på inbrottslarm så det finns inga entydiga studier som visar exakt hur effektiva eller avskräckande inbrottslarm är. I vilket fall som helst ska man alltid tydligt uppvisa att en fastighet är övervakad av ett inbrottslarm. Hur effektivt ett inbrottslarm är avgörs av många olika faktorer. Dels spelar det in hur många sensorer du väljer att installera men även om du har en videokamera eller inte. Väljer du att även ha en videokamera så bör du alltid välja en som kan filma även när det är mörkt ute, det är ju då de flesta inbrott sker. Om du bor i en stor villa eller i en lägenhet i gatunivå så behöver du ganska många sensorer för att inbrottslarmet ska fungera riktigt effektivt.

Hur mycket ska man betala för ett inbrottslarm?

Om du vill ha en snabb överblick vad det kostar att köpa och installera ett inbrottslarmsystem så är det bästa att lägga ut det på offert. Då kan du jämföra de olika priserna som larmföretagen erbjuder. När larmföretagen vet att de konkurrerar sinsemellan så brukar de anstränga sig för att ge dig som en kund ett riktigt bra erbjudande. Om du besitter vissa tekniska kunskaper kanske du klarar dig med en grundutrustning utan abonnemang som är förenat med en månadskostnad.

Vad kräver inbrottslarm för underhåll?

De flesta inbrottslarm som finns på marknaden har en garanti som gäller under ett år. Centralenheten kan ibland behövas dammas av men man ska aldrig göra rent ett inbrottslarm med vatten eller rengöringsprodukter. Om du köper ett inbrottslarm så finns det alltid risk för att det åldras och att modellen inte finns på marknaden om några år, vilket innebär att det kan vara svårt att få tag på reservdelar. Tillverkare kan också upphöra att existera och då är det i princip hopplöst att reklamera.

Cenva Flex sparar energi

Att installera en centraldammsugare är en självklarhet för många som har erfarenhet av internationella kontorslokaler såväl som bostäder. Det är någonting som används i stor utsträckning och som uppskattas av många. Argumenten för att ersätta traditionella dammsugare med ett större system är många och kan läsas i såväl tidningar som på webbsidor. Någonting som dock är en utmaning vid användning av centraldammsugare i större byggnader, är att det drar en del energi. I och med att man samsas om sugkraften i systemet, kan man uppleva att det vissa gånger går sämre än annars. I grund och botten kan det handla om att man har dimensionerat systemet fel och att man egentligen är i behov av en starkare motor. Önskar man minimera energikonsumtionen kan detta dock kännas svårt.

Cenva Flex är ett av de många system som optimerar sugkraft och energikonsumtion. Besparingarna som estimeras är inte heller blygsamma utan rör sig omkring 60-80 %. Tanken bakom Cenva Flex är att anpassa kraften efter behovet. I grund och botten en ganska logisk tanke. Detta görs med en givare som känner av vad som krävs för att tillgodose alla användare som nyttjar centraldammsugaren för tillfället. Antalet pumpenheter eller motorer kan då ändras. Fördelen med detta är att man hela tiden kan erbjuda bra effekt till alla användare, samtidigt som man inte eldar för kråkorna utan hushåller med de resurser som finns.

Installera centraldammsugare

Det är många som under senare tid börjat intressera sig för att installera centraldammsugare både i hemmet och på arbetet. Att slippa ljudet och det omak som följer med att släpa omkring en dammsugare är någonting som intresserar! Vidare kan man dra en rad andra fördelar från detta. Bland annat handlar det om att luften inomhus blir väsentligt mycket bättre! Orsaken är att pumpenheterna inte finns i boendeutrymmet eller i kontoret. Istället återfinns dessa i källare eller undangömt bortom de lokaler där man dagligdags befinner sig. Även om partiklar skulle fly ur dammsugaren är det ingen fara då denna inte befinner sig i samma rum eller del av fastigheten.

Att installera centraldammsugare är ganska enkelt då man får hjälp med allting från dimensionering till installation. När allting fungerar som det är tänkt, kan leveransen anses färdig. Man slipper byta dammsugarpåsar regelbundet och med de många funktioner som finns kopplade till en centraldammsugare, kan man underlätta all form av rengöring.

Tyst överfallslarm

I butiker och serviceyrken finns det en rad situationer som kan uppkomma. I vissa fall går allting snabbt och smidigt att reda ut, medan det i andra fall blir kritiskt. Butiksrån och överfall har dessvärre blivit någonting som förekommer frekvent vilket gett en rad följder i yrkesutövningen för drabbade arbeten. Genom att jobba med överfallslarm kan man bidra till en betydligt tryggare miljö för anställda. Dagens larmsystem är komplexa och inkorporerar flera olika strategier för ökad trygghet och säkerhet. Dels används tysta larmsignaler för att minimera risken för upptrappning av situationen. Samtidigt kopplas lokalens kameror in och skickar en filmsekvens till larmpersonal och polis. På så vis har de full information om vad som väntar, hur många förövare som befinner sig i fastigheten och ifall det finns några vapen man behöver ta hänsyn till.

Rånsituationer går ofta mycket snabbt och det finns begränsad tid att rycka ut för att kunna överrumpla rånare. I och med effektiva överfallslarm kan man många gånger hinna i tid samt även identifiera förövare med hjälp av filmer från övervakningen. Detta underlättar både för polisens arbete och som bevisning vid en förhandling.

En komplett lösning för säkerheten

Överfallslarm är sällan det enda man använder sig av när man jobbar i utsatta positioner. Detta är en del av ett större larmsystem som även hanterar inbrottssituationer under nätter eller närhelst fastigheten inte är bemannad. Dagens företag har en betydligt större möjlighet att ta fram säkra och stabila larmsystem än vad de hade för en tid sedan. Kvaliteten på övervakningar är dessutom långt bättre än de var för några år sedan.

Den som vill förbättra säkerheten i företaget kan vinna stort på att se över de överfallslarm som finns att välja bland. Även den kamerautrustning som kan erbjudas. När man köper in dessa tjänster får man hjälp med allt ifrån strategisk placering av larm och kameror, till bemannad personal som kan svara på eventuella larm. Genom att jobba med effektiv säkerhet och proaktiv hantering av eventuella risker kan man radikalt förändra situationen både för personalen och för verksamheten i stort. Genom att undvika större rån och skadegörelser kan man hålla igång verksamheten utan avbrott. Någonting som annars kan ha stor effekt på vinsten.

Aktiv med barn – motion i vardagen

Att försöka vara aktiv samtidigt som man försöker hålla ihop en familj, satsa på sin karriär, ha ett socialt liv är en konst för alla föräldrar. Det finns dock flera sätt att kombinera en eller flera aktiviteter. Om du har ett yngre barn kan Thule cykelsits göra det lätt att både motionera och spendera kvalitetstid samtidigt.

Thule satsar på aktiva barnfamiljer

Det är intressant att just Thule valt att utveckla produkter för att hjälpa barnfamiljer att skapa en mer aktiv livsstil. Thule cykelsits är ett bra exempel på en produkt som det svenska företaget har utvecklat för att underlätta motion. Cykelsitsen gör det möjligt att enkelt ta med sig barn mellan nio månader upp till cirka sex år på cykeln, en aktivitet som inte bara är bra för kroppen utan även rolig för barnet.

Mer än bara cykelsitsar

Du kan naturligtvis hitta mer än bara Thule cykelsits hos företagets utbud av produkter. Ett annat bra exempel är deras cykelvagnar och multivagnar. Cykelvagnen är som en liten dragkärra där upp till två barn kan sitta bekvämt. Den är enkel att fästa på cykeln och kan sedan dras med i cykelturerna. Cykelvagnen kan omvandlas till en promenadvagn om du skulle vilja det genom att dra fram det främre styrhjulet. Multivagnen är lik cykelvagnen och har många gemensamma funktioner. Bägge går att använda för cykling och promenader men multivagnen är mer stabil och betydligt bättre lämpad för dig som vill jogga. Dessutom har multivagnen bättre fjädring och bekvämare säten, något som behövs om du ska jogga på lite ojämn terräng. Som om inte det vore nog kan du även använda multivagnen när du ska åka längdskidåkning. Om du bara vill kunna cykla med ditt barn så passar Thule cykelsits utmärkt men om du har två barn och vill kunna ta med bägge så bör du överväga en cykel- eller multivagn.

Barnvagn och bärstol

Är det promenader som gäller så kommer du att glädja dig åt de funktionella barnvagnarna som Thule har utvecklat. Precis som alla produkter från företaget är de otroligt väldesignade och kan användas under många tillfällen. Vill du kunna promenera ute i skogen, där barnvagn inte är det bästa alternativet, är bärstolen det perfekta svaret. På samma sätt som ditt barn sitter säkert i en Thule cykelsits kan de sitta säkert, bekvämt och stabilt i bärstolen. Den fungerar i princip som en vandringsryggsäck men istället för vanlig packning så finns det utrymme för ett barn.

Räntor och avgifter

Söker du efter ett lån till bil, hus, fritid eller resor? Oavsett vilka lån som avses är det viktigt att gå igenom de olika villkor som erbjuds. Det är stora variationer mellan olika kreditgivare och man kan många gånger spara åtskilligt på att gå igenom vad för kostnader som kommer med lånet. För att underlätta arbetet med att kontakta och söka efter banker, kan man använda sig av Myloan eller någon av de andra tjänsterna som jämför lån. En viktig funktion är att man snabbt kan nå ut till många lånegivare samtidigt, men det finns även några andra fördelar som man kan åtnjuta i valet av bank.

Besök denna sida som jämför lån för att enklare se kostnadsnivåer hos banker.

Kreditupplysning

När man ansöker om lån får man vanligtvis ett utdrag från kreditupplysningsföretag i anslutning till lånet. Detta innebär att banken har begärt ut information om din privatekonomi för att se vilka risker som finns. Om man har obetalda skulder eller en låg inkomst, kan man bli nekad lån även om det rör sig om mindre belopp. Under perioder är banker och finansbolag restriktiva i fråga om att bevilja lån. Andra tider kan de vara betydligt öppnare. Skulle man få ett nej efter kontakt med en jämförelsetjänst, kan man också höra av sig direkt till banken i fråga. Det kan finnas en rad variabler som väger in och som kan påverka hur de ser på informationen.

Den som har många kreditförfrågningar på kort tid, kan anses vara svår att ge lån. Informationen om att personen tagit många kreditupplysningar kan indikera att det finns en risk för att flera lån beviljas och att kreditbetyget inte är vad det ser ut att vara. Här kan en jämförelsesida vara en bra strategi. I och med att det bara görs en upplysningsförfrågan kan många banker ta del av densamma. Det innebär att man som låntagare bara har ett utdrag under perioden även om man ansökt hos flera banker.

Någonting värt att tänka på är att de flesta kostnader är förhandlingsämnen. Det går ofta att påverka räntor och avi-kostnader för den som önskar.

Arboristens kunskap och syfte

Arboristens kunskap och syfte

En arborist (från latinets ”arbor” som betyder träd) jobbar med allt som har med träd att göra, de är helt enkelt experter på träd. Ibland kallas arborister också för trädvårdare. I Stockholm finns det ett stort utbud av arborister som gör allt från trädfällning och sektionsfällning till stubbfräsning och som även forslar bort de träd som har blivit fällda.

Hur jobbar en arborist i Stockholm? 

En arborists uppgift är att försäkra sig om att träden är säkra och friska. De får inte utgöra en säkerhetsrisk vilket kan vara fallet om trädet inte står stadigt i jorden och håller på och faller ned. Ett nedfallet träd kan skada både människor och egendom så man ska alltid fälla ett träd som håller på att ramla. En arborist i Stockholm ska också vårda och beskära träden och se till att träden är vackra att se på. De utför även kronrensningar, det innebär att man beskär trädets grenar för att bli av med skadade och sjuka grenar. Ibland vill kunden att trädet beskärs för att man ska få in mer sol i trädgården. I vissa fall behöver arboristen klättra upp i ett träd för att kunna studera om det finns röta i stammen eller grenarna.

Trädkonsulter 

Det tar flera år att utbilda sig till arborist i Stockholm. Efter avklarad utbildning så kan man utföra så kallade konsultuppdrag där man ger råd om hur träd ska skötas på bästa sätt. Det kan handla om vilken typ av gödsel som ett visst träd behöver eller vilken sorts träd som lämpar sig bäst i just din trädgård. I Stockholm trivs inte samma typ av träd som till exempel längre söder ut. En arborist kan också ge utbildningar i hur man bekämpar skadedjur och trädsjukdomar. Om du skulle råka ut för ett sjukt träd så kan en arborist sätta upp en vårdplan för att få ditt träd att må bättre.

När bör jag kontakta en arborist? 

Det finns vissa varningstecken som man alltid bör hålla utkik efter om man har träd i sin trädgård. Om ett träd tappar ovanligt mycket grenar eller har en massa döda grenar så bör du kontakta en arborist. Har du råkat ut för en storm ska du också ringa en arborist som kan avgöra om det är några träd som behöver fällas. Svampar kan vara skadligt för dina träd så upptäcker du svampar bör du genast kontakta en av dessa experter.

Hur väljer jag min produktreklam

Hur väljer jag min produktreklam

Behöver ditt företag hjälp att hitta en större kundkrets? Vad gör jag för att mitt förtag får mer kunder? Ett alternativ är att jobba med profilreklam vilket är en effektiv metod att skapa positiva känslor kring ditt företag. Men det är viktigt att profilprodukten är genomtänkt så att kunden minns ditt företag positivt. Innan du skapar en profilprodukt till ditt företag är det viktigt att du funderar på vad du ska ha den till och inte beställa produkter ogenomtänkte. Att ha ogenomtänkta produkter till din profilreklam kan få en högre kostnad och en negativ syn på mitt företag.

Hur väljer jag min produktreklam

Du kan börja med att ställa dig frågor så som, ska produkten användas internt eller spridas till kunder? Vad tror du att kunder vill ha och vad uppskattar de? När du har svart på dessa frågor vet du bättre vilken produkt du ska välja.  Vilket kvalitet ska jag ha på produkten och vilken budget har jag för att producera produkter. Om du ska dela ut saker på ett event är det okej att ha pennor och godis som är billiga med din logo på. Men funderar du istället på att ge presenter till dina bästa kunder är det viktigt att produkten har ett syfte och är av bättre kvalité.

Din image är viktig

Idag är människor nästan immuna mot reklam och det finns massor av dålig profilreklam så som billiga kepsar med hotell logo och fula t-shirts utan passform. Dessa varor vill inte kunden ha och kommer säkerligen inte använda heller. Därför är det viktigt att man väljer att ha en viss kvalitet och att produkten stämmer överens med kundens uppfattning om ditt företag.

Vad ska jag tänka på när jag gör profilreklam och hur väljer jag en bra leverantör?

Det är viktigt att hitta en leverantör som jag kan lite på. Att börja med att kolla på tidigare produkter de har gjort kan vara en bra start. Är det tidigare produkterna fina, har de bra kvalité skulle jag använda dessa produkter? Vad har de för kostnad? Har jag råd att använda mig av dem och kommer de ge resultat till mitt företag?  Har leverantören hållbar utvecklingstänk? Eller gör de bara massprodukter som går direkt till soporna? Alla dessa frågar är viktiga att ställa sig innan man väljer leverantör. Det finns många aktörer på marknaden så är man inte säker på den första leverantören är det bättre att kolla på flera alternativ.

Att lära sig cykla – Balanscyklar

Att lära sig cykla - Balanscyklar

Minns du hur du lärde dig cykla? Det var säkerligen iallafall inte enkelt. Att lära sig cykla kan dock vara enkelt beroende på metod. Med hjälp av balanscyklar kan man lära sig cykla både snabbare och roligare. Glöm att behöva springa dag och och dag in med ditt barns cykel. Balanscyklar hjälper dina barn att hitta balansen först och sedan är det bara att trampa. Många hävdar att balanscyklar är det bästa sättet att lära sig cykla. Köp en till ditt barn nu!

Balanscyklar – lär dig cykla snabbare

Balanscyklar är som en vanlig barncykel förutom en sak. Balanscyklar har inga pedaler. För att ta sig fram med hjälp av balanscyklar sparkar sig barnet fram. På detta sätt kan barnen lära sig att hitta balanser. Springcyklar som balanscyklar också kallas sägs av många vara bäst i test. Det svåra med att lära sig cykla är balansen. Med hjälp av balanscyklar lär sig barnen på ett roligt sätt att hitta balansen så att de kan börja cykla snabbare. Det är säkrare då barnen med balanscyklar inte ramlar lika ofta. De sätter helt enkelt i fötterna och de vinglar till. Med lite övning kan de glida länge på sina balanscyklar.

Balanscyklar eller stödhjul – vad är bäst?

Många lär sig att cykla med hjälp av stödhjul. Det har vissa fördelar med balanscyklar har ännu fler. Du behöver inte ens köpa balanscyklar för att använda tekniken. Montera bara av pedalerna på en barncykel och så kan man börja öva. När ditt barn har balans kan man montera på pedalerna igen. Om barnen efter sina balanscyklar behöver hjälp att lära sig trampa kan man montera stödhjul. Med balanscyklar kan man få balans och styrning, med stödhjul att trampa och ta sig framåt själv. Sedan kombinerar man allt till ett och vips så cyklar dina barn!

Tips när du köper balanscyklar

När man köper balanscyklar finns det många saker att tänka på. Första är behovet av balanscyklar, kan du montera av pedalerna på en vanlig cykel? Sedan ska du kolla om de balanscyklar du kollar på har bra och säkert grepp. Kolla både på däckens tjocklek och på sadeln. Om barnet riskerar att halka är det farligt. Särskilt om balanscyklar ska användas på en gata där det passerar fordon. Kolla därför med återförsäljarna. Fråga om vilka balanscyklar som är säkrast. Det är det viktigaste när det kommer till kritan trots allt!